გრიგოლ წულუკიძის   

სამთო ინსტიტუტი  

 

მთავარი გვერდი

გვერდის რუკა დაგვიკავშირდით

 
    განყოფილების უფროსი - აკად.დოქტორი გიორგი ბალიაშვილი      
   

 

ე.მინდელის ქ.7
III სართული, ოთ. 309, 310,
ტელ.: +(995 32) 2326182

ფაქსი: +(995 32) 2325990
ელ-ფოსტა: 

     
             
          ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება წარმოადგენს ინსტიტუტის სტრუქტურულ ერთეულს და ფუნქციონირებს ამ უკანასკნელის წესდების საფუძველზე.    
   

       

        1945 წელს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ლითონისა და სამთო საქმის ინსტიტუტში ჩამოყალიბდა ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის ჯგუფი.  ჯგუფის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ლაბორატორია და შემდეგ განყოფილება.  

 

განყოფილების დებულება

           

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები:

 

   
   

    ქანების და გრუნტების მექანიკა:

 • კლდოვანი ქანების ფიზიკურ-მექანიკური ვისებების კვლევა;

 • თიხოვანი და დისპერსული ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა;

 • საქართველოს მოსაპირკეთებელი ქვების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა;

 • საქართველოს ქვანახშირის საბადოთა ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა;

 • ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის მეოდების გაუმჯობესება.

   
    ექსპერიმენტული ბაზა:    
   
 • სასწორები, ინდიკატორები, მანომეტრები და თერმომეტრები;

 • მინის და ლითონის ლაბორატორიული ჭურჭელი;

 • კონსისტენციის დასადგენი ხელსაწყოები;

 • ბეტონის ნიმუშების დასამზადებელი ყალიბები;

 • აბრამსის კონუსები;

 • ბეტონის ნიმუშების მოვლის ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები, მოწყობილობები;

 • ქანების სარელი და დასამუშავებელი დანადგარები;

 • კერნების ამოსაბურღი დანადგარი;

 • ჰიდრავლიკური წნეხები 5,10,50,60/120, 125/250, 250/500 ტონის დატვირთვის;

 • კლდოვანი და თიხოვანი ქანების ძვრაზე გამოცდის დანადგარები;

 • ქანების კომპრესიაზე გამოცდის დანადგარები.

   
   

   
   

ნიმუშების ამობურღვა

ცდა პირდაპირ ძვრაზე 

ცდა ერთღერძა კუმშვაზე

   
   

   
   

ცდა წერტილოვან დატვირთვაზე

ნიმუშების დაჭრა

ნიმუშების დაყვანა

   
   

   
   

ბეტონის ნიმუშის დამზადება

სლამპის ცდა

სიმკვრივის ცდა

   
     

საექსპერტო, საკონსულტაციო და საპროექტო შესაძლებლობები:

             

   
   
 1.  ქანების და სოილების (გრუნტების) თვისებების  კვლევა, დადგენა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია:

        1.1. ტენიანობა, სიმკვრივე, წყალშთანთქმა, კონსისტენცია;

        1.2  სიმტკიცის ზღვრები:  კუმშვაზე, გაჭიმვაზე, ღუნვაზე, ძვრაზე;

        1.3  დრეკადობის მოდული, პუასონის კოეფიციენტი, ცოცვადობა;

        1.4  აბრაზიულობა, ცვეთა;

        1.5  ყინვამედეგობა.

 1. ბეტონის თვისებების კვლევა, დადგენა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია:

       2.1  ბეტონის ინგრედიენტების თვისებები;

       2.2  ბეტონის ინგრედიენტებს შორის  თანაფარდობა;

       2.3  ნარევის თვისებები;

       2.4  ნარევის სამშენებლო ყალიბებში ჩასხმა, კომპაქტირება, მოვლა;

       2.5  გამყარებული ბეტონის თვისებები.

 1. საკვალიფიკაციო ტრენინგების ჩატარება ქანების, სოილების (გრუნტების) და ბეტონის თვისებების კვლევა-დადგენის და ხარისხის კონტროლის შესახებ

       გამოიყენება, თანამედროვე ამერიკული, ევროპული სტანდარტები, ნორმატიული დოკუმენტები და მეთოდები.

 

       2014 წელს ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილების საგამოცდო ლაბორატორია  მიიღო აკრედიტაცია.  ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფერო - არამადნეული მასალები, მოსაპირკეთებელი და საგზაო მასალები: ბეტონი, გრუნტი; ქანი  (# GAC-TL-0071)    

                                       http://gac.gov.ge/acredit/1__SAMTO INT SAMSHENEBLO MASALEBI.pdf

 

   
    სახელშეკრულებო სამუშაოები:    
   

    შესრულებულია 150-ზე მეტი სამუშაო. მაგან ასანიშნავია:

 • აჭარის რეგიონში ჰესების მშნებლობა;

 • საავტომობილო გზების და გვირაბების მშენებლობა რესპუბლიკის სხვადასხვა რეგიონში;

 • მარაბდა-კარწახის რკინიგზის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

 • ლაიურის სასჯელაღსრულების ობიექტის მშენებლობა.

   
    თანამშრომლები:    
       

ბოლო განახლება:  12/11/2017