გრიგოლ წულუკიძის   

სამთო ინსტიტუტი  

 

მთავარი გვერდი

გვერდის რუკა დაგვიკავშირდით

 
    ლაბორატორიის გამგე - ტ. მ. . ლევან ჯაფარიძე      
   

 

ე.მინდელის ქ.7
I-II სართული, ოთ. 101, 104, 205, 206, 447
ტელ.:
+(995 32) 2325831

ფაქსი: +(995 32) 2210228
ელ-ფოსტა: levan@grdf.ge

     
             
   

 

   
     

 

     
    ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები:    
   
  • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკური, კომუნალური, სპეციალური და სხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის სრულყოფა, მიწისქვეშა გვირაბების საიმედო და ეკონომიური გაყვანის ტექნოლოგიების და სამაგრი კონსტრუქციების შექმნა;

  • გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა და შეფასების მეთოდების სრულყოფა;

  • გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების სტატიკურ, რეოლოგიურ და დინამიკურ დატვირთვებზე ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშების მეთოდების, მათი კომპიუტერული პროგრამების და ტექნიკური სახელმძღვანელოების  შექმნა, მათი გამოყენება კონკრეტულ პროექტებში.

   
    კომერციალიზაციისათვის მომზადებული სამუშაოები:    
   

მიწისქვეშა ნაგებობის ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშების მეთოდების და კომპუტერული პროგრამების შექმნა

   
         
    თანამშრომლები:    
       

ბოლო განახლება:  01/06/2017