Home

მთავარი_გვერდი დაგვიკავშირდით

  მთავარი გვერდი » პუბლიკაციები » 2015 - 2017

 

2017

ლ.მახარაძე

 

Pressure Hydrotransport System Main Pipeline Strength Calculation. Proceedings of the 18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic. ISSN 0867-7964. pp.201-208.

 

თ.გობეჯიშვილი

პლასტიკური და დრეკადი დეფორმაციების ზონების საზღვრების და საყრდენი წნევის სიდიდის დამოკიდებულება ქანების მასივის მექანიკური და გეომეტრიული მახასიათებლებისაგან. "სამთო ჟურნალი", #1(38), თბილისი, 2017. გვ. 198–207.

გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე

კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173

ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკიზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე

ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 119–126

ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე

ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები.  „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 116–119

ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი

სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 92–96

ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა

სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92

ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი

დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“,1(38), 2017. გვ: 80–83

ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა

ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები"1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85 

თ.ფირცხალავა, ნ.ბოჭორიშვილი

გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის  ანდეზიტის საბადოზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017გვ. 226 –230

თ.ფირცხალავა

ნახშირის სქელი ფენების დამუშავება ჭერისეული ნახშირის შრის გამოშვებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017გვ. 71 –75.

გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე, ნ.ბოჭორიშვილი

დარიშხანი – მნიშვნელოვანი მინერალი.  ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 53–57

 

2016

 

მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი

ტიტან-ალუმინ-ბორ-ნახშირბადის შემცველი ფხვნილების სინთეზი და კომპაქტირება აფეთქებით. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052014/pdf  

ნ.ჩიხრაძე

აფეთქებით დატვირთვის და ნეიტრონული დასხივების გავლენა ტიტანისა და სპილენძის მექანიკურ თვისებებზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052015/pdf

ე. გვაზავა, ნ. მაისურაძე, ი. სამხარაძე

ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf

ა. შეყილაძე, ო. კავთელაშვილი, მ. ბაღნაშვილი

ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება.  „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience,

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, ი. ახვლედიანი

ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება.  „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf

ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი. ახვლედიანი, ნ. ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი

ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf

ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე

ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული „დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი“, 2016, ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი.

რ.ენაგელი, .გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე, დ.თევზაძე

დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016.

ს.ხომერიკი, ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი

ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას.  „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“ საკონფერენციო სერია, 44 (2016) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf

ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური

უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“,  №2,  თბილისი, 2016.

ა. ხვადაგიანი, ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი

ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 66-69

ლ.ჯაფარიძე

მხები ძაბვები ქანების და სხვა მყარი მასალების გაჭიმვაზე  სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე“, ტ-10, №3. თბილისი, 2016. (10 გვ.)

ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა, თ.გობეჯიშვილი

წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", 2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89

მ.ლოსაბერიძე

პერიოდული ნორმალური დატვირთვით გამოწვეული დრეკად–პლასტიკური ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 72 –74

ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე

თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, კ.პეროვი, ს.სტერიაკოვა

სამთო მანქანების დეტალების მაგნიტურ–იმპულსური დამუშავება მათი განმტკიცების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 49 –50

გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე

საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49

ვ.სილაგაძე, ლ. მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა

საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39

მ. ბაღნაშვილი

დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 –31

თ. ფირცხალავა

ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიური სქემა.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 23 –28

გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ერქომაიშვილი, მ.ბასილაძე

ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთო–ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი.  ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118–121

მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე

ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118

ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე

სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”,  №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77.

.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი

ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 61–64

.გელენიძე, ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, .სილაგაძე, .ჯანგიძე, ზ.თადუმაძე

ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61

.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, .ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა

დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57

.გამცემლიძე რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ნ.ღუღუნიშვილი

სპილენძ–ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრებადობის უნარის შესაფასებელი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“,  1(36), 2016.  გვ: 45–49.

.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე

დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“,1(36), 2016. გვ: 41–45.

.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა

ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”,   №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 41.

ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, თ. გეგეჭკორი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე

Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations.  Coimbra: 2016. Pages: 227-230

ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ლ.კეშკეში, ბ.გოდიბაძე, გ.თავაძე

Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations.  Coimbra: 2016.

ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ს.აიდინიანი, ჰ.კირაკოსიანი, ბ.გოდიბაძე,  დ.ლესუე, მ.გუტიერესი

Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations.  Coimbra: 2016. Pages:16-18

 

2015

 

ლ. ჯაფარიძე

ცილინდრული ნიმუშების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა არაპირდაპირი მეთოდით გაჭიმვაზე გამოცდისას“.  ჟურნალი „ქანების მექანიკის და გეოტექნიკური ინჟინერია“,  გამომცემლობა „Elsevier“, ტ. 7, N5, ოქტომბერი, 2015. 509-518.

დ.ხომერიკი, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი

ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015,  Pages 738–741.

doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117  www.sciencedirect.com

ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი და სხვ.

ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015,  Pages 720–724  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com

ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე

Cu-C და  Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453    doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037

ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი

ჰიბრიდული ბოჭკოებით და ნანოფხვნილებით გაძლიერებული კომპოზიტები ქარის ტურბინების ფრთებისთვის (Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades)  Journal of Materials Research and Technology, 2015, Brazilian Metallurgical Materials and Mining Association. Published by Elsevier Editora Ltda, 2015  http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002

ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი, მ.ოქროსაშვილი, ე.ქუთელია, ა.შენგელია,   დ.ლესუერ და სხვ.  

კობალტის ნანოფხვნილის მიღება ელექტროსხივური ტექნოლოგიით და მათი ნმრ და მაგნეტომეტრული შესწავლა.  "მაგნეტიზმის და მაგნიტური მასალების ჟურნალი, 373(2015), გვ. 177–182, გამომცემლობა „Elsevier“ doi:10.1016/j.jmmm.2014.03.058

.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, დ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე

MgB2 -ის  ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში (Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites). ზეგამტარობისა და ახალი მაგნეტიზმის ჟურნალი,  N28 (7), 2015 წ. გვ. 1925-1929. Springer. DOI 10.1007/s10948-015-3007-8, ISSN 1557-1939

ა.ფეიქრიშვილი,  ბ.გოდიბაძე,  ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე

ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015. გვ. 37-42 .

ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი

მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისიებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 85–89

ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე

დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65

ლ.მახარაძე,  ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა

მაგისტრალური ნავთობსადენების და ნავთობპროდუქტსადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 41-48

ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი

მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 36-41

ა.შეყილაძე, რ.ენაგელი

სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი,  2015. გვ: 25–28

თ.ფირცხალავა

ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სრიალის მრგვალცილინდრული ზედაპირის მეთოდით. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 22–25.

მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე, ლ.ბიბილაშვილი

სამთო მრეწველობა – ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი. "სამთო ჟურნალი". №2(35), თბილისი, 2015 წ. 

გვ: 19-22

ა.ფეიქრიშვილი

Ti & Ti-Al პრეკურსორების მიღება ცხელი აფეთქებით კომპაქტირებით.  სსტც-კორეის ვორკშოფი „ტიტანისა და მისი მიღების ტექნოლოგიებში“, კრებული 2015, გვ. 7-26,  ბუსანი, სამხრეთ კორეა.

ა.ფეიქრიშვილი, გ. მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე,  ტ.გეგეჭკორი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე

ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მოხსენებათა კრებული, 2015. გვ. 214-22 .

ე.მატარაძე,  ნ.ჩიხრაძე,  მ.ჩიხრაძე,  თ.კრაუტჰამერი 

აფეთქების ეფექტის ჩამხშობი აქტიური სისტემის შემუშავება და გამოცდა.  მე-16 საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებული: „საბრძოლო მასალების ზემოქმედება დამცავ სტრუქტურებზე“, დესტინი, ფლორიდა, აშშ, 2015 წ.

ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ.მარჯანიშვილი

აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა. კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015

მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი,  ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე,  მ.თუთბერიძე,  დ.თევზაძე

დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015. გვ. 70-74. თბილისი, სტუ.

მ.გამცემლიძე, დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი

მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015. გვ: 23–27.

ა.ფეიქრიშვილი,  გ.მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,  ბ.გოდიბაძე,  ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე

თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", თბილისი, 2015. გვ. 225–229.

დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ფურცელაძე, რ.მაისურაძე

რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“.  კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.

გ.ნოზაძე

მრავალკუთხა ფირფიტების დრეკადობის თეორიის ამოცანის  ზღვრული გადასვლის სასაზღვრო პირობების  მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით“.  კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.

ლ.მახარაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ყიფიანი

ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36) 2015 წ.

ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, მ.ჩიხრაძე

მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები",  საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015 წ.

.ადეიშვილი, ნ.ფოფორაძე

ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, N1(34), 2015.

    გვ:25–27.

.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, გ.შატბერაშვილი

დაძაბულობათა ტალღბის პარამეტრების საუალებით ფექებადი ნივიერების ეფექტურობის დადგენის მეთოდიკა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 .

.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე

ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64

.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე

სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შვსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54

ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი

სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო–პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015 წ. გვ: 44–50

.შეყრილაძე, ო.კავთელაშვილი, ნ.გეგია

საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების  – ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“,1(34), 2015. გვ: 42–44

.შეყრილაძე, ნ.გეგია, დ.ტალახაძე

საზანოს ველის პეგმატიტების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“,1(34), 2015.    გვ:        38–42

.ფირცხალავა

ფერდოს გრუნტის მასივის შემკავებელ სამაგრად ნარანდიანი საყრდენი კედლის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015. გვ: 27 .   

.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი

აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა, (Multifunctional device for explosion detection)ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364.

მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძემ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე

სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე  მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38.

 

  დასაწყისში ^

   
 

პუბლიკაციები    2015-2017  2011-2014   -2010

 

ბოლო განახლება:  11/15/2017

 

საავტორო უფლებები © 2003, სამთო ინსტიტუტი.
ყველა უფლება დაცულია