Home

მთავარი_გვერდი დაგვიკავშირდით

 

 

     17.05.2016 | ნატოს სამეცნიერო პროგრამის, მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის

                                                 წარმომადგენლების ვიზიტი სამთო ინსტიტუტში

       

მიმდინარე წლის 9-12 მაისს სამთო ინსტიტუტშ ვიზიტით იმყოფებოდნენ ნატოს სამეცნიერო პროგრამის, მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი დოქტორი მიხაილ სვიტკესი, ნატოს ტელევიზიის ჟურნალისტი ჯეიკ ტუპმანი და ინსტიტუტში ნატოს დაფინანსებით მიმდინარე სამეცნიერო პროექტის თანადირექტორი, ფლორიდის უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვის ცენტრის დირექტორი, პროფესორი თეოდორ კრაუტჰამერი.

  

 

 

 

       

 

 

    სურათებზე: პროფ.დავით პატარაია ბაგირგზების საერთაშორისო კონგრესზე, რიო დე ჟანეირო, 24-27.10.2011

           

ონგრესის მთავარ სხდომაზე მოხსენებით გამოვიდა პროფესორი დავით პატარაია. მოხსენების თემა იყო: ბაგირის გაანგარიშების  ახალი მეთოდი. მოხსენება შეარჩია ორგკომიტეტმა და აღნიშნა სპეციალური ჯილდოთი.