ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ნინო ალექსანდრეს ასული ადეიშვილი

ე.მინდელის ქ.7

ქიმიურ-ანალიზური ლაბორატორია
ტელ.: 599243224 (მობ.); 2333503 (სახ.)
ელ-ფოსტა: nikaterine75@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი:

24.09.1975

  განათლება:

1992-1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც:სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგიური აგეგმვა, ძებნა, ძიება - ბაკალავრი

1997-1999 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც:სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგიური აგეგმვა, ძებნა, ძიება - მაგისტრი

2009-2012 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი - აკად. დოქტორი

  სამეც./აკად.ხარისხი:

აკად. დოქტორი

  თანამდებობა: სპეციალისტი
  შრომითი საქმიანობა:

2012 -დღემდე სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებადობაზე -#13-18/09(05.02.2013);

 • ოქროსშემცველი მადნების გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიით -#13-18/01(04.01.2013);

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  -04.10.2012 წ.

 • საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის, მინერალოგიის, გეოქიმიისა და პეტროლოგიის N30 კათედრასთან არსებულ, სპექტრომეტრიისა და მინერალოგიური მასალათმცოდნეობის რესპუბლიკური ცენტრის სახელშეკრულებო თემებზე მუშაობა, 2005-2007 წწ.-ში ინჟინრის თანამდებობაზე;

  შერჩეული პუბლიკაციები:
   
 • ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, N1(34), 2015. გვ:25Ц27. (თანაავტორი: ნ.ფოფორაძე)

 • ასლანურას ხეობის კვარც-პორფირ-გრანიტ-პორფირული კომაგმატური კომპლექსის პეტროლოგია. Дსაქართველოს საინჟინრო სიახლენიУ, N2(62), 2012. გვ. 89-93;

 • ასლანურას ხეობის ზედაპალეოზური გრანიტული კომპლექსის პეტროგრაფია. Фმეცნიერება და ტექნოლოგიებიФ, #1-3, 2012.

 • ზედაპალეოზოური კვარც-პორფირ-გრანიტ-პორფირული კომპლექსის გამკვეთი დიაბაზური სხეულები. Дსაქართველოს საინჟინრო სიახლენიУ, N4(60), 2011. გვ. 73-75.

 • ხრამის მასივის პეტროქიმია. Дსაქართველოს საინჟინრო სიახლენიУ, N4(60), 2011. გვ. 79-83.

  საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნებში ვერცხლის არსებობის ფორმების დადგენა.  Дსამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემებიУ, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • მდ. ასლანურას (ხრამის მასივი, საქართველო) ხეობის გრანიტЦპორფირის გრანიტის კომპლექსის კვარცЦპორფირის ქანების სივრცითი განაწილების მოდელი და პეტროლოგია (ћодель пространственного распределени€ и петрологи€ пород  кварц-порфир Ц гранит-порфирового  гранитного комплекса ущ. р. јсланура. (’рамский массив, √рузи€), ბაქო, აზერბაიჯანი, 15-16 ოქტომბერი,  2014 წ;

 • მდ. ასლანურას (ხრამის მასივი, საქართველო) კომაგმატური გრანიტის კომპლექსის კვარცЦპორფირЦგრანიტЦპორფირის პეტროლოგია (ѕетрологи€ кварц-порфир-гранит-порфирового комагматического гранитного комплекса ущ.р.јсланура (’рамский массив, √рузи€)" - სამეცნიერო კომფერენცია "გრანიტოიდები: ჩამოყალიბების პირობები და მადნიანობა", კიევი, უკრაინა, 2013 წლის 27 მაისი -1 ივნისი;

 • "Some new data concerning to Ivanovo lifting of Khrami massif" - The 4 th International Scientific conference of young scientists and students  "Earth sciences new approaches and achievements", 5-6 October, Baku, 2011.

ბოლო განახლება:   03/10/2017