აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

აფეთქებისაგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ირაკლი თამაზის ძე ახვლედიანი  

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 103
ტელ.: 
+(995 32) 2963857
ელ-ფოსტა
   irakliakhvlediani@hotmail.com

 
  დაბადების თარიღი: 30.08.1983 წ.
  განათლება:

2000-2004 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი;

2006 საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და ნიმუშების ტექნოლოგიის სპეციალობა

  ტრენინგები:

19.06.2017-22.06.2017 - High-Speed Digital Imaging Techniques Blast Impact Measurement Educational Workshop, Energetic Materials Research and Testing Center, New Mexico Tech, USA

  სამეც./აკად.ხარისხი: მაგისტრი
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 2008 დღემდე სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 • აფეთქების ეფექტი და მისი მავნე ზემოქმედების შემცირება;
 • აფეთქებისას ნაგებობებზე განვითარებული დინამიკური დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდები;
 • გვირაბების დამცავი სისტემები შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების ზემოქმედებისაგან;
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში.  1315 სექტემბერი, 2017, ალმაატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი);
 • ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf  (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი).
 • ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052012/pdf (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი).
 • ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015,  Pages 720724  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი)
 • გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი,)
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა. შრომათა კრებული: International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013 (თანაავტორები: შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე)
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება მე4 საერთაშორისო კონფერენციის დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი მასალები. კორეა, 1922 ივნისი, 2012  (თანაავტორები:ე.მატარაძე, .კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი)
 •  Wireless device for activation of on underground shock wave absorber. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-energy Physics Experiments, Vol.8008, 2011 (თანაავტორები:ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე)
 • Wireless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Proc. SPIE, Vol. 7502, 2009 (co-authors: M.Chikhradze, N.Bochorishvili, D.Kukhalashvili, I.Kalichava, E.Mataradze). http://spie.org/x648.html?product_id=837523  
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • G-2209 მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი. (2016- 2019 წწ.) საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი შემსრულებელი

 • SPS 984595 მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან - NATO-  პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის - შემსრულებელი (2014-2017);

 • შრესფ დ-13/02 გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება - შემსრულებელი (20.12.2012 -20.12.2014);

 • SFFP 984595 - მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან -დამფინანსებელი: ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის, 12.2013-12.2016 - შემსრულებელი.

    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf

 • ქიმიურ ქარხნებში შემთხვევითი აფეთქებისა და ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული სისტემა. საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.

 • შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებების დეტექტირების უსადენო სისტემა მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნაგებობებზე აფეთქების ზემოქმედების დარგში. პოტსდამი, გერმანია. 17-20 სექტემბერი, 2013 წ. მოხსენება: მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა;

 • სიგნალების დამუსავების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, პოლონეთი, 3-7 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება: გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/10/2018