აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

ფეთქებადი მასალების კვლევის და
აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია
 

ალექსანდრე გიორგის ძე აფრიაშვილი  

ე.მინდელის ქ.7

III სართული, ოთახი 329
ტელ.: +(995 32) 2321985

ელ-ფოსტა: aapriashvili@yahoo.de

 
  დაბადების თარიღი: 30.03.1974
  განათლება:

1991-1995 Ц საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი; ღია სამთო სამუშაოები

2003 -2005 Ц საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დეპარტამენტის სტუდენტი, ღია სამთო სამუშაოები

  ტრენინგები:

1999-2000 Ц ფრაიბერგის სამთო აკადემია, ფრაიტალის უმაღლესი სკოლა;

  სამეც./აკად.ხარისხი: მაგისტრი
  თანამდებობა: მეცნიერი ანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1996-1997 Ц სააქციო საზოგადოება "მადნეული", ბურღვა-აფეთქებითი უბნის უფროსი;

1998-1999 Ц გარემოს დაცვის სამინისტროს სამთო საქმის დეპარტამენტი, სამთო ინჟინერი;

1997 Ц დღემდე Ц სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი:

          1997Ц2003 Ц უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი და ექსპერიმენტული პოლიგონის სამეურნეო სამსახურის უფროსი

              2003 - დღემდე _ მეცნიერი თანამშრომელი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავება;
 • საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიების სრულყოფა;
 • მოსაპირკეთებელი-დეკორაციული ქვების მოპოვების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
 • საინჟინრო ნაგებობების მდგრადობის პირობები;
 • აფეთქებითი სამუშაოების სეისმური ეფექტის შესწავლა და მისი რეგულირების საშუალებების შემუშავება;
 • ფეთქებადი ნივთიერებებისა და აფეთქების საშუალებების ექსპერტიზა;
 • ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება;
 • ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების კომპიუტერული პროგრამირება.
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ხელშეკრულება #11-18/52, 15 ნოემბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების წარმოებაზე სეისმომონიტორინგის ჩატარება;
 • ხელშეკრულება #11-18/48, 31 ოქტომბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების სეისმოუსაფრთხო მუხტების განსაზღვრა.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • პროექტი AR/62/3-180/14 - "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015Ц2016 წ.წ.) Ц შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი Ц ძირითადი შემსრულებელი;

 • პროექტი #41/08 - "Blastamate IIITM  სეისმიკის და ჭარბი წნევის რეგისტრატორიФ- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013-2014 -შემსრულებელი;

 • პროექტი G-445 - "სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების დადგენა და მათი გათვლის კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება".  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2009-2012) - მკვლევარი;

 • პროექტი G-06/09 - "უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება".  - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი. - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (2009) - მკვლევარი;

 • პროექტი G-1096  Уუტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება". - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც) (2004-2007) - მკვლევარი;

 • პროექტი G-762 - Фნეიტრონული გამოსხივების მშთანთქმელი მყარი და დრეკადი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავებაФ- საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC) - (2003 - 2006) მკვლევარი.

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2014 წ. Ц უტილიზებული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე უალო ,,მწვანეТТ ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება. 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  კონფერენცია;

 • 2007 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია Фუწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებიФ - მოხსენებით: Фკონვერსიული ფეთქებადი ნივთიერებების და მათი ამონიუმის გვარჯილასთან ნარევების აფეთქების სეისმური ეფექტის კვლევაФ  - თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

 

ბოლო განახლება:   12/21/2017