ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ავთანდილ ივანეს ძე ბაბაკიშვილი

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 113
ტელ.: 

ელ-ფოსტა: 

 
  დაბადების თარიღი:

15.08.1991

  განათლება:

20092013 საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სამთოგეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრი, სპეც: გეოლოგი;

2013 წლიდან დღემდე სტუს მაგისტრატურა;

  თანამდებობა: სპეციალისტი
  შრომითი საქმიანობა:

20132016 შპს "კევკასუს მინერალზ გრუპ" გეოლოგი;

2016-დღემდე - სსიპ სამთო ინსტიტუტი

                              

   სამეცნიერო ინტერესები: 
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
 

ბოლო განახლება:   12/11/2017