აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

ფეთქებადი მასალების კვლევის და
აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

გიორგი გიორგის ძე ბახუტაშვილი 

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 333
ტელ.: +(995 32) 2328191; +(995 32) 2326887

ელ-ფოსტა: George_bakhutashvili@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი:

06.02.1985

  განათლება:

2002–2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სასამართლო–ტექნიკური ექსპერტიზა

2006–2008 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა

  სამეც./აკად.ხარისხი:  მაგისტრი
  თანამდებობა:

მეცნიერი თანამშრომელი

  შრომითი საქმიანობა: 2008 – დღემდე – სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავება;
 • საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიები;
 • მოსაპირკეთებელი -დეკორაციული ქვების მოპოვების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
 • საინჟინრო ნაგებობების მდგრადობის პირობები;
 • აფეთქებითი სამუშაოების სეისმური ეფექტის შესწავლა და მისი რეგულირების საშუალებების შემუშავება;
 • ფეთქებადი ნივთიერებებისა და აფეთქების საშუალებების ექსპერტიზა;
 • ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება;
 • ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების კომპიუტერული პროგრამირება.
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ხელშეკრულება #11-18/52, 15 ნოემბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების წარმოებაზე სეისმომონიტორინგის ჩატარება;
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 

 

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • პროექტი AR/62/3-180/14 "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფ–ლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016 წ.წ.) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი –ლაბორანტი (დამხმარე);
 • პროექტი AP/32/13 - "Blastamate IIITM  სეისმიკის და ჭარბი წნევის რეგისტრატორი”- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013 წ. -შემსრულებელი.
    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2016 –ფეთქებადი ნივთიერების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი.
 • 2015 – დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები – „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ –მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.
 • 2014 წ. – უტილიზებული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება – 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  კონფერენცია (მომხსენებელი).

  

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   12/21/2017