ქანების, საშენი მასალების თვისებების და
ხარისხის კონტროლის  განყოფილება

გიორგი იაკობის ძე ბალიაშვილი

ე.მინდელის ქ.7
III სართული, ოთახი 313
ტელ.: +(995 32) 2326182; მობ: 5999741125

ელ-ფოსტა: gbaliash45@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 14.02.1945 წ.
  განათლება:

1967-1972 _ მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი; ფაკულტეტი: სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავება; სპეციალობა: ფენოვან სასარგებლო წიაღისეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავება და კომპლექსური მექანიზაცია; კვალიფიკაცია: სამთო ინჟინერი;

1975-1978 - გ.წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტის, ფიზიკური პროცესები, ასპირანტი

  სამეც./აკად.ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
  თანამდებობა: განყოფილების უფროსი
  შრომითი საქმიანობა:

1972-1975 წ.წ - ა.სკოჩინსკის სახ. სამთო საქმის ინსტიტუტი -ინჟინერ-მკვლევარი, მეცნიერ თანამშრომელი;

1975-დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
   ქანების, საშენი მასალების (ბეტონის) თვისებების კვლევა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია.
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
    

  200-ზე მეტი სახელშეკრულებო სამუშაო. მათ შორის:

 • თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა დურნუკის კარიერიდან აღებული ქანების სინჯების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა - დადგენა;

 • ახალციხე-ბათუმის ელექტრო გადამცემი ანძების  სამშენებლო მოედანზე აღებული ქანების და გრუნტების სინჯების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა - დადგენა;

 • ფოთი - გრიგოლეთი- ქობულეთის ახალი ავტო- მაგისტრალის სამშენებლო მოედანზე აღებული ქანების და გრუნტების სინჯების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა - დადგენა;

 • თბილისის სხვადასხვა რაიონში ასაშენებელი შენობა ნაგებობების სამშენებლო მოედანზე აღებული ქანების და გრუნტების სინჯების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა - დადგენა;

 • აჭარის რეგიონში ჰესების მშენებლობა;

 • საავტომობილო გზების და გვირაბების მშენებლობა რესპუბლიკის სხვადასხვა რეგიონში;

 • მარაბდა-კარწახის რკინიგზის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

 • ლაითურის სასჯელაღსრულების ობიექტის მშენებლობა და სხვა.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102106 (თანაავტორები:  ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური)

 • მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107110 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია)

 • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევაგაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 3842 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე)

 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 3537 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია)

 • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურმექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. სამთო ჟურნალი,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე)

 • კოსმოსური პარაბოლური ანტენის ზედაპირის მოდელირება და გათვლა დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო კონფერენციის მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები შრომების კრებული. 1-3 ოქტომბერი,  2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ე.მეძმარიაშვილი, დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ე.წოწერია).

 • Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. pp. 306-315. Tbilisi, Georgia, 2014 (თანაავტორები:ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა)

 • ბეტონის ცოცვადობისა და შეკლებისადმი მიძღვნილი კვლევების მიმოხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი  და განზოგადება. სამთო ჟურნალი,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 68-75 (თანაავტორები: დ.ჯიბლაძე, თ.რუხაძე)

 • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 5155.(თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემელაძე).

 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 4649 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე).

 • ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:4954 (თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური).

 • იაფი ბეტონის დამზადება კირქვის ფხვნილის გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, თბილისი 1(16), 2010. გვ:30-35 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე)

 • ბეტონის სიმტკიცის ზღვრის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, თბილისი 3(14), 2010. გვ:21-25.

 • ׸ . -: . . 2009. . 43-51 (: ., ., .).

 • ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. სამთო ჟურნალი 1(22), თბილისი, 2009. გვ. 16-25 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, დ.რობაქიძე).

 • Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials. Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires 2008. First International Conference, University of Castilla La Mancha, Spain. WIT Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 119, 2008, WIT Press. www.witpress.com, ISSN 1743-3541; doi:10.2495/FIVA080071. pp. 61-67 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე).

 • კლდოვანი ქანების და ბეტონის რღვევის მეთოდის სრულყოფა. (Perfection of the method of solid rock and concrete destruction). სამთო ჟურნალი, 1(14), თბილისი, 2005. გვ.38-41 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე).

 • ქანების ფიზიკური თვისებების კვლევების პრობლემის მდგომარეობა ( ). "სამთო ჟურნალი", 2(9), თბილისი, 2002. გვ. 51-53.

 • გრძივი დეფორმაციის სიჩქარის ცვლილებების გავლენა ქანის ნიმუშების სიმტკიცესა და დეფორმაციაზე მათი ერთღერძა კუმშვის დროს. საერთაშორისო სამნეცნიეროსაინჟინრო კონფერენციის "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო", სამთო გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 7477 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ფ.ბეჟანოვი).

 • მყიფე და პლასტიკური ქანების სიმაგრის განსაზღვრა ნაყვის მეთოდით. სამთო ჟურნალი, 2(5),  თბილისი, 2000 (თანაავტორები: ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, დ.დემეტრაშვილი).

 • ქანების ზოგიერთი ფიზიკური პარამეტრების დადგენა. სამთო ჟურნალი,  1(3), თბილისი, 1999. გვ. 22-28 (თანაავტორები: ვ.ნანიტაშვილი, დ.ტორიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი)

 • ქანების მასივის აგებულების პარამეტრების განსაზღვრის ხერხი საქ. სამეც. ტექნ. ინფორმ. სამეცნ. კვლევითი ინსტიტუტი, საინფ. ფურც. სერია გეოლოგიური, 4, თბილისი, 1985.

        საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2016  -  თბილისის რეგიონის ქვიშაქვის და არგილითების კორელაციული დამოკიდებულება ერთღერძა შეკუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, დრეკადობის მოდულის და სიმკვრივის მნიშვნელობებს შორის. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

 • 2014 -  Conference Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas, Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures, Tbilisi, Georgia.

 • 2008 -  First International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires, Castilla La Mancha, Spain Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials,

 • 2005 -  Scientific Conference dedicated to 75 anniversary of Chair of Building Constructions of GTU, Optium methods of rock failure with impact, Tbilisi, Georgia.

 • 2007 -  Conference: Processing & Disposal of Minerals Industry Wastes07The ways of minimization of adverse effects of mining wastes on the black sea coast ecosystem. (in English), Falmouth, United Kingdom, June 14-15

 • 2002 -  International Scientific-engineering Conference, Effect of longitudinal deformations velocity variations on rock strength and deformation at unixial compression, Tbilisi, Georgia.

    დამატებითი ინფორმაცია:
 • 2015 - დღემდე სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 • "საქქალაქპროექტი"-ს გეოტექნიკური დაზვერვის კონსულტანტი
 • საქართველოს მაგარი და ნახევრადმაგარი ქანების კვლევის ლაბორატორიის მენეჯერი

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/16/2018