მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

 საბადოთა  დამუშავების ლაბორატორია

მურად აკაკის ძე ბასილაძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 307
ტელ.: +(995 32) 2963857 
 

ელ-ფოსტა: mbasil@rambler.ru

 
  დაბადების თარიღი: 30.11.1939 წ.
  განათლება:

1966 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობა: სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავება, სამთო ინჟინერი

  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 1966 -დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მარგი წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების მეთოდების კვლევა;

 • კარიერის ფერდების მდგრადობის განსაზღვრა სტატიკური და დინამიკური (სამრეწველო აფეთქებებით გენერირებული) სეისმური დატვირთვების გათვალისწინებით.

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • ქვანახშირის მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში დღესდღეობით და მისი განვითარების ზოგადი კონცეფცია. სამთო ჟურნალი, 2(39), თბილისი, 2017. გვ. 1316 (თანაავტორი: დ.ჩომახიძე)
 • ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთოტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი.  სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118121 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ერქომაიშვილი)
 • სამთო მრეწველობა ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი. "სამთო ჟურნალი". 2(35), თბილისი, 2015 წ. გვ: 19-22 (თანაავტორები: დ.ჩომახიძე, ლ.ბიბილაშვილი)
 • საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების ტენდენციები. სამთო ჟურნალი. №1(32), თბილისი, 2014 წ. გვ: 37-42 (თანაავტორი: დ.ჩომახიძე)
 • ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. სამთო ჟურნალი,1(30), თბილისი, 2013. გვ:514 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა)
 • ტყიბულშაორის საბადოს აშლილი ფენების მექანიზებული ტექნოლოგიებით დამუშავების სამთოტექნიკური პირობები. სამთო ჟურნალი  #1(28), თბილისი, 2012. გვ.4346 (თანაავტორები: .გორდეზიანი, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა).
 • ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობენერგეტიკულ კომპლექსში. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.6469 (თანაავტორები: დ.ჩომახიძე,  ზ.სადუნიშვილი).
 • ტყიბულშაორის საბადოს ინტენსიურ მოდელზე გადაყვანის ტექნოლოგიური პარამეტრები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.2632 (თანაავტორები:  ზ.გორდეზიანი,თ.ფირცხალავა,  ს.სამხარაძე, გ.სოლოღაშვილი).
 • ტყიბულშაორის საბადოს ნახშირშემცველ მოედანზე თანამედროვე 3,5 მლნ ტ ნახშირის წლიური მწარმოებლურობის შახტზე მოპოვებული 1 ტ ნახშირის თვითღირებულება. "საქართველოს ეკონომიკა", #12(1578), თბილისი, 2011. გვ.6869.თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, ს.სამხარაძე).
 • ტყიბულიშაორის საბადოს ექსპლუატაციის რენტაბელობის უზრუნველმყოფი პირობები. სამთო ურნალი,  #2(25), თბილისი, 2010. გვ.1219 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, ს.სამხარაძე).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის მომგებიან დარგად გარდაქმნის სტრატეგიული მნიშვნელობა. "ენერგია", თბილისი, #(56), 2010 გვ.814  (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • საქართველოს ენერგეტიკის პრობლემები და მათი ოპტიმალურად გადაწყვეტის შესალებლობა. სამთო   ჟურნალი #2(25), თბილისი, 2010. გვ. 7481 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, გ.სოლოღავილი,     ს.სამხარაძე).
 • , ., "", 12, 2010, .74-76 (: ., .,  .).
 • ტყიბულის შახტებში თანამედროვე მექანიზებული კომპლექსების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი,  N2(23), 2009. გვ. 2128 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. სამთო ჟურნალი,  N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 10-13 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე).
 • - . , N5, 2009. . 21-27 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • ტყიბული-შაორის საბადოს სქელი ფენების დამუშავების ტექნოლოგიური სქემების გაუმჯობესების გზები. სამთო ჟურნალი,  N1-2(20-21), თბილისი, 2008. გვ:8-13 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, უ.კავთიაშვილი).
 • ნახშირის როლი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. სამთო ჟურნალი,  N1-2(20-21), თბილისი, 2008. გვ. 37-42 (თანაავტორი: დ.ჩომახიძე).
 • ტყიბულ-შაორის საბადოს გახსნის სქემების შესახებ. სამთო ჟურნალი, N1-2(18-19), 2007. გვ. 1-8 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის გარანტი. ენერგია N1(41), 2007. გვ. 27-34 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.მაღალაშვილი).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობა - ქვეყნის ბაზისური სიმძლავრეების დეფიციტის აღმოფხვრის გარანტი. სამთო ჟურნალი N2(15), 2005. გვ. 87-93 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ზ.გორდეზიანი).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N10-12, 2005. გვ. 70-77 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, გ.გობეჩია, ა.სულაძე).
 • ტყიბული-შაორის საბადოზე ნახშირის ფენების დამუშავების ტექნოლოგიური სქემები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი  N2(5), თბილისი, 2000. გვ. 28-30.
 • ნახშირის მოპოვების მსოფლიო პრაქტიკა, თანამედროვე ტენდენციები და ტყიბულ-შაორის საბადოს შახტების განვითარების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი, 1991 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ს.ხვიჩია).
 • საწარმოო გაერთიანება საქნახშირის შახტების საწმენდი სანგრევების ტიპიური ტექნოლოგიური სქემები. მეცნიერება, თბილისი, 1989 (თანაავტორები: ი.მიქელაძე, ქ.ქოროღლიშვილი, კ.მელიქიძე, ი.რეხვიაშვილი და სხვა). 
 • საბადოს გახსნა და მომზადება. მეცნიერება, თბილისი, 1989 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, ქ.ქოროღლიშვილი, კ.მელიქიძე). 

 

   გამოგონებები (პატენტები):
 
 • ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავება გრძელი სვეტებით (ბლოკებით) და ჩამოქცევით. საავტორო გამოგონებაზე, N10003/01, 2008  (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
    პროექტი  17/61 - "ტყიბულ-შაორის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოსუაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე შახტი-თბოელექტროსადგური კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება" - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  ძირითადი შემსრულებელი  (2010-2012)
   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 

  დამატებითი ინფორმაცია:
     შპს საქნახშირის ტექნიკურ-ეკონომიკური საბჭოს წევრი.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/16/2018