აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

საბადოთა  დამუშავების ლაბორატორია

ნიკა რევაზის ძე ბოჭორიშვილი

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 315
ტელ.: 558200066

ელ-ფოსტა:  bochorishvili@mining.org.ge

 

 
  დაბადების თარიღი: 16.03.1986 წ.
  განათლება: 2003-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი. სპეც: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება და დამუშავება
  ტრენინგები:

23.06.2017-24.07.2015 - ადამიანური რესურსების მართვა, ტრენინგ ცენტრი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, თბილისი

19 - 22.06.2017 - High-Speed Digital Imaging Techniques Blast Impact Measurement Educational Workshop, Energetic Materials Research and Testing Center, New Mexico Tech, USA

  სამეც./აკად.ხარისხი: დოქტორი
  თანამდებობა: ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

2007-დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში.  1315 სექტემბერი, 2017, ალმაატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, ზ.მალვენიშვილი);

 • აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 1115 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, დ.ტატიშვილი);

 • გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის  ანდეზიტის საბადოზე. სამთო ჟურნალი, 1(38), თბილისი, 2017გვ. 226 230 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა)

 • დარიშხანი მნიშვნელოვანი მინერალი.  სამთო ჟურნალი, 1(38), თბილისი, 2017. გვ. 5357 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე)

 • ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf  (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი)

 • ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf  (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი,  თ. კრაუტჰამერი)

 • ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთოტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი.  სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118121 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ი.ერქომაიშვილი, მ.ბასილაძე)

 • აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა., კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015 (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ. მარჯანიშვილი)

 • ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015,  Pages 720724  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი, თ. კრაუტჰამერი)

 • აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა (Multifunctional device for explosion detection). ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი)

 • Development of Device for Identification Explosions and Fires. Proceedings of the Signal Processing Symposium. Dobe, Poland, 2015 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, კ.თავლალიშვილი, შ.მარჯანიშვილი).

 • სამთო საწარმოებში ინვესტიციების ეფექტიანობის შეფასება ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. ჟურნალი: საქართველოს ნავთობი და გაზი, 29, 2014. თბილისი (თანაავტორები: ე.მატარაძე, გ. ტაბატაძე)

 • მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Volume 1, 2013 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ტაბატაძე)

 • გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ი.ახლედიანი)

 • მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტირების უსადენო მოწყობილობა. შრომების კრებული:International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013 (თანაავტორები:შ.მარჯანიშვილი, ი.ახლედიანი, მ.ჩიხრაძე)

 • ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. შრომების კრებული 23rd World Mining Congress", მონრეალი, კანადა, WMC 2013 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი);

 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება მე4 საერთაშორისო კონფერენციის დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი მასალები. კორეა, 1922 ივნისი, 2012 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი,  ი.ახვლედიანი)

 • მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნილოგიური სქემების ანალიზი კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით. სამთო ჟურნალი №2(29), 2012. გვ:2024.

 • Wireless device for activation of on underground shock wave absorber. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-energy Physics Experiments, Vol.8008, 2011 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი, მ.ჩიხრაძე).

 • Wirless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Vol. 7502, 2009 (co-authors:(M.Chikhradze, I.Akhvlediani, D.Kukhalashvili, I.Kalichava, E.Mataradze)   http://spie.org/x648.html?product_id=837523

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • #218008 კერამიკული ნანოკომპოზიტების სინთეზი Si-B-C სისტემაში მექანიკური ლეგირების და აფეთქებით კომპაქტირებით სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) (20162019 წ.წ.) შემსრულებელი;

 • G-2209 მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი. (2016- 2019 წწ.) საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი შემსრულებელი

 • SPS 984595 მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან - NATO-  პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის - შემსრულებელი (2014-2017);

 • შრესფ დ-13/02 გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება - 20.12.2012-20.12.2014 -შემსრულებელი;

 • SFFP 984595 - მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან -დამფინანსებელი: ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის, 12.2013-12.2016 - შემსრულებელი;

 • შრესფ   31/82 მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით , 2013-2016 -შემსრულებელი.

  სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა.

  მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში, ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი;

 • ქისათიბის დიატომიტის მოპოვების საინვესტიციო პროექტი. მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf

 • ქიმიურ ქარხნებში შემთხვევითი აფეთქებისა და ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული სისტემა. საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.

 • ინფორმაციული და კომპიუტერული ტექნოლოგიები სამთო საქმის წარმოებაში. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

 • სამთო საწარმოთა საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • მსოფლიოს მულტიდისციპლინარული (საბუნებისმეტყველო) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების  სიმპოზიუმი, ჩეხეთი; პრაღა, 2015 წლის 711 სექტემბერი; მოხსენება თემაზე ნახშირის შახტებში მეანის აფეთქების ახალი ჩაქრობის სისტემა; 

 • აკად. ა. ძიძიგურის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 26.12.2014. მოხსენება:

  "მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური სქემების ანალიზი ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით".

 • 23-ე მსოფლიო სამთო კონგრესი, მონრეალი, კანადა. 11-15 აგვისტო, 2013 წ. მოხსენება: ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა;

 • მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნაგებობებზე აფეთქების ზემოქმედების დარგში. პოტსდამი, გერმანია. 17-20 სექტემბერი, 2013 წ. მოხსენება: მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტირების უსადენო მოწყობილობა;

 • სიგნალების დამუშავების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, პოლონეთი, 3-7 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება: გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება;

 • მე-13 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო გეოკონფერენცია, ალბენა, ბულგარეთი, 16-22 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება; მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება;

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/13/2018