ნიკოლოზ მიხეილის ძე ჩიხრაძე

ე.მინდელის ქ.7
II სართული, ოთახი 212
ტელ.: +(995 32) 2324716

ფაქსი: +(995 32) 2325990
ელ-ფოსტა: chikhradze@geo.net.ge
                     
 chikhradze@mining.org.ge

 
  დაბადების თარიღი: 20.09.1958 წ.
  განათლება:

1975-1980  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  ინჟინერ-ფიზიკოსი

1994   ფ. თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  ტრენინგები:  
  სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

  შრომითი საქმიანობა:

1978  სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტი;
1979-1980
ფიზიკის ინსტიტუტი, ბირთული რეაქტორი;
1980 - დღემდე
 სამთო ინსტიტუტი: 
          1980-1983
 ინჟინერი;
          1983-1988
 მეცნიერი თანამშრომელი;
          1988-2001
 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ექსპერიმენტალური პოლიგონის

          უფროსი;
          2001-2006
 დირექტორის მოადგილე;  

          2006-2007  დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;

          2007 - დღემდე დირექტორი;

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

2001 - დღემდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი:

 

2006 - დღემდე - ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო

                                     ფიზიკის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი

                                     სასწავლო კურსები: 

                                     ბაკალავრიატი - აფეთქების ფიზიკა;

                                     მაგისტრატურა - სანქცირებული აფეთქებების ექსპერტიზა და   

                                     არასანცირებული აფეთქებების ექსპერტიზა;

                                    დოქტურანტურა -  აფეთქების ფიზიკა და  დეტონაციის თეორია;

 

2001-2006 - ფიზიკის განყოფილება, ასოცირებული პროფესორი                                  

                       

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მასალათმცოდნეობა;
 • მყარი სხეულის ფიზიკა;
 • ფეთქი მასალები და აფეთქებითი ტექნოლოგიები
  შერჩეული პუბლიკაციები:
   100ზე მეტი  სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:
 • სინთეზი და მექანიკური ლეგირება Ti-Al-B-C-ის სისტემაში. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ. (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი)
 • დინამიკურობის ფაქტორი დარტყმითი დატვირთვისას ცილინდრული ფორმის ნიმუშების გამოცდის პროცესში. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ. (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, ფ. მარკუსი);
 • ბოჭკოებით გაძლიერებული კომპოზიტები ეპოქსიდურ-პოლისულფიდური მატრიცით, ქარის ენერგეტიკული სისტემებისთვის. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ. (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ. მარკუსი)
 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში. მულტიდისციპლინარული მსოფლიოს სიმპოზიუმი "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში"  შრომები.  ჩეხეთი, ქ.პრაღა, 2017 წ. 1115 სექტემბერი (თანაავტორები: მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე).
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 1115 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი, დ.ხომერიკი)
 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში" მე17 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი 5 ივლისი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ს.ხვედელიძე)
 • წყლის ბარიერის გამოყენება დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ზემოქმედების ჩახშობის მიზნით. ჟურნალი " ", ტ.15, #3, 2017. გვ:228237. ალმაატა, ყაზახეთი (ISSN #1683-390) (თანაავტორები: ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი, ე.მატარაძე,  მ.ატამანოვი, გ.სმაგულოვა);
 • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში.  1315 სექტემბერი, 2017, ალმაატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი);
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ჩახშობის ჰიბრიდული სისტემა. მე6 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები დამცავი სისტემების დაპროექტებისა და ანალიზის დარგში (DAPS 2017), 29 ნოემბ.-1 დეკემბ. 2017. მელბურნი, ავსტრალია (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი);
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების ჩახშობის კონცეფცია და დამცავი სისტემის დაპროექტება. მე17 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები აფეთქების ნაგებობებზე გავლენის დარგში. 1620 ოქტომბერი, 2017. ბადნოიენარი, გერმანია (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი);
 • აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 1115 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, დ.ტატიშვილი);
 • მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 1115 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი);
 • ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. "სამთო ჟურნალი, 2(39),  თბილისი, 2017. გვ: 5258  (თანაავტორები:  მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე)
 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. სამთო ჟურნალი, 1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 116119 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე)
 • Fabrication of Ultrafine Grained Composites by Mechanical Alloying and Dynamic Consolidation of Powders  16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-68-1 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book6 Vol. 1, 119-126 pp. DOI: 10.5593/SGEM2016/B61/S24.016 (თანავტორები: გ.აბაშიძე მ.ჩიხრაძე ა.გიგინეიშვილი გ.მესტვირიშვილი)
 • ტიტანის, ალუმინის, ბორის და ნახშირბადის ფხვნილების შემცველი ფხვნილების სინთეზი და აფეთქებით კონსოლიდირება. გამომცემლობა იოპ IOP Publishing 44 (2016) 052014, doi:10.1088/1755-1315/44/5/052014 (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი,  ფ.მარკუსი)
 • ტიტან-ალუმინ-ბორ-ნახშირბადის შემცველი ფხვნილების სინთეზი და კომპაქტირება აფეთქებით. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44, 2016IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052014/pdf  
 • ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf  (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი,  ი.ახვლედიანი)
 • ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf  (თანაავტორები: ე.მატარაძე,  ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი თ. კრაუტჰამერი)
 • ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი, 2016. ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი. (თანაავტორი: ე.მატარაძე)
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი. საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ს.ხომერიკი, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი)
 • ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი, სამთო ჟურნალი, 2(37), თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ა. ხვადაგიანი, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი)
 • ჰიბრიდული ბოჭკოებით და ნანოფხვნილებით გაძლიერებული კომპოზიტები ქარის ტურბინების ფრთებისთვის (Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades). Journal of Materials Research and Technology, 2015, Brazilian Metallurgical Materials and Mining Association. Published by Elsevier Editora Ltda, 2015 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი) http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002
 • ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015, pp. 738741(თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, რ.მიხელსონი,  ა.ხვადაგიანი).  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117  www.sciencedirect.com
 • ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015,  pp. 720724  (თანაავტორები:  ე. მატარაძე, ი.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი) doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com
 • აფეთქების ეფექტის ჩამხშობი აქტიური სისტემის შემუშავება და გამოცდა.  მე-16 საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებული: საბრძოლო მასალების ზემოქმედება დამცავ სტრუქტურებზე, დესტინი, ფლორიდა, აშშ, 2015 წ. (თანაავტორები: ე. მატარაძე,  მ. ჩიხრაძე,  თ. კრაუტჰამერი). 
 • მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები",  საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, მ.ჩიხრაძე)
 • აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა (Multifunctional device for explosion detection). ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364 (თანაავტორები: ე. მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი)

 • Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. In Book: 14th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM2014, vol.1. p.85  (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ბ.გოდიბაძე).

 • The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014, Bulgaria, 17-26 June, 2014, Vol II. pp. 393-400  (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა) DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S26.051

 • Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. Tbilisi, Georgia, 2014. pp. 306-315 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა)

 • Syntheses of bulk nanostructured materials in dynamic conditions. 3RD International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014, pp. 25 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე)

 • The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014 Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა).
 • Investigation of Polymer Composites for Wind Turbines Blades. Book: Recent Advances in Composite Materials for Wind Turbine Blades. Chapter 11, Applications (AMSA) Academic Publishing Ltd pp.195-205, 2013 (თანაავტორი გ.აბაშიძე) .
 • . " ", 2013, #17 , . 135-137 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, .მიხელსონი, დ.ხომერიკი).
 • Consolidation of Nanocrytalline Si by Shock Waves. TMS 2013 Proceeding The Minerals, Metals & Materials Society p. 171 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი,  ა.გიგინეიშვილი, ბ.გოდიბაძე).
 • Shock energy absorber for protection underground structure from internal explosions. Proceeding of 15th International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures, Sept. 17-20, 2013 Federal Office of Bundeswehr. P 95 (თანაავტორები: ე. მატარაძე, თ. კრაუტჰამერი).
 • Bulk Nanostructured Materials Obtained by Shock Waves Compaction of Ultrafine Titanium and Aluminium. 2nd International Conference on Ultrafine Grained & Nanostructured Materials (UFGNSM), International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 5 (2012), pp.391399, World Scientific Publishing Company, 08.12.13(თანაავტორები:  კ.პოლიტისი, მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი), DOI: 10.1142/S2010194512002279.
 • ( ). " ", 2013, 16. :210-217 (თანაავტორები: პ. კოპაჩი, ლ. იაკუბენკო, ვ. რომანენკო, გ. შმატკოვი, ს.ხომერიკი, ., .).
 • Ecological aspects of using industrial explosives made on the basis of utilized ammunition. 13th international multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2013. Geoconference of energy and clean technologies. 2013, June, 16-22. pp.341-348 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, R.Mikhelson, F.Khvadagiani, D.Supatashvili).
 • Development and Performance of New Gadolinium and Boron Containing Radiation-Absorbing Composite Systems. JOM, June 2013, Volume 65, Issue 6, pp. 728-738 (თანაავტორები: ერნანდ დ.ს.მარკუსი, გ.აბაშიძე, ლ.ქურდაძე) DOI: 10.1007/s11837-013-0604-5

 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS 2013 Supplemental Proceedings. Published Online: 25 FEB 2013, pp.541-545 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ლ.ჯაფარიძე) DOI: 10.1002/9781118663547.ch67

 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება მე4 საერთაშორისო კონფერენციის დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი მასალები. კორეა, 1922 ივნისი, 2012 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი).

 • Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings, 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria, 2012 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ლ.ჯაფარიძე), DOI: 10.5593/SGEM2012/S21.V4017

 • Investigation of the Polymer Composite Materials Reinforced by Hybrid Carbon and Basalt Fibers. TMS 2012 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings: Materials Properties, Characterization, and Modeling, The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, Volume 2, 2012. pp. 589594. DOI: 10.1002/9781118357002.ch74(თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე).

 • Properties of basalt Plastics and of composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions". In Book: Composites and Their Applications, Edited by Ning Hu, In Tech, Chapter 10, pp.221-246, 2012 (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე)  http://dx.doi.org/10.5772/48289 .

 • MC Calculation  of Optimal Gd and B Containing Composition For Effective Protection From Gamma and Neutron Irradiation, Supplemental Proceedings: Volume3: General Paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), San Diego, 2011 (თანაავტორები: . ქურდაძე, გ.აბაშიძე).

 • Explosive Generation of High Pressure and Temperatures and Areas Their Application, Supplemental Proceedings: Volume3; general paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), 2011, 891-897, San Diego, 2011 (თანაავტორი  ვ. კაბულაშვილი).

 • Optimization of Gd and B containing Composition for Application in Extreme Condition, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2011, v.1, pp.149-158 (თანაავტორები:  ლ. ქურდაძე, გ.აბაშიძე).

 • Explosive Fabrication of Intermetallics In TiAl System from Nano Al and Coarse Ti Powders. Published by the American Institute of Physics,  http://dx.doi.org/10.1063/1.3663163, 2011(თანაავტორები: ა. გიგნეიშვილი, მ. ჩიხრაძე).

 • Results of Bench Testing of a New Automatic System for Protection People and Underground Facilities from Internal Explosions. Materials of the Third International Conference on Design and Analysis of Protective Structures, 10-12 May, 2010, Singapore. pp.263-270 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, T. Krauthammer, E. Chagelishvili). 

 • Influence of Liquid Phase Concentration on Shock Wave Attenuation in Tunnels. Proceedings of the  21th  International Symposium on Military Aspects of Blast and Shock, October 3-8,  2010, Jerusalem, Israel (თანაავტორები: ე.მატარაძე, თ. კრაუტჰამერი, E. Chagelishvili).  

 • A Shock Wave Absorber: The Device and Mathematical Model. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, June 20-26, 2010, pp.349-356 (თანაავტორები: ი. ლომიძე, ე.მატარაძე, თ. კრაუტჰამერი)

 • ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი   შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ:7276.(თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე).

 • თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:6065 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე).

 • Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al System, Under Shock Wave Loadings. TMS2009 138th Annual Meeting & Exhibition, Supplemental Proceedings General Paper Selections, Metals & Materials Society (TMS), The Minerals,  Volume 3, 2009. pp. 637-643  (თანაავტორები: გ.ონიაშვილი, მ. ჩიხრაძე).

 • Compaction of Tungsten Containing Ultra-Disperse Powder in Dynamic Conditions. Book: 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2009  Proceedings, Volume II. pp. 151-159 (თანაავტორები: გ.ონიაშვილი, მ. ჩიხრაძე).

 • Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al-B System in Dynamic Conditions. EURO PM2009 Proceedings, V.3,  Copenhagen, 12-14th October 2009, pp. 203-208 (თანაავტორები: გ.ონიაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხრაძე).

 • Choice of design parameters of an underground shock wave absorber. Proc. 13th International symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (ISIEMS 13), Bruehl, Germany, 11-15 May 2009 (თანაავტორები:  ე.მატარაძე, E.Chagelishvili, T.Krauthammer, I.Kalichava).

 • Hot Explosive Jacketing and Strengthening of Tungsten Heavy and Hard Alloy Rods. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.97 (თანაავტორები: A. Peikrishvili, L.J.Kecskes, E. Chagelishvili).
 • Hot explosive consolidation of Tungsten-Metallic Glass Matrix Composites. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, EPNM-2008, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.44 (თანაავტორები: A. Peikrishvili, L.J.Kecskes).
 • Advanced Binder Obtained by Use of Oxide and Carbide Powder for Particular Polymeric Composites. 2008 World Congress on Powder Metallurgy and Particulate materials, June 8-12, 2008, Washington, D.C. pp:105-109 (თანაავტორები:  G. Abashidze, M. Ushkin et al.).
 • Basalt reinforced plastics: Some operating properties. Materials Science Forum (Volumes 561-565 (PART 1), 2007. pp. 671-674. (თანაავტორები: G. Abashidze, Fernand D.S. Marquis)
 • Shock-wave compacting of a Fe-Ni-Al powder mixture and its study.  The Physics of Metals and Metallography, Vol. 102, No. 5, 2006. pp. 541544 (co-authors: F. Akopov, V. Gabunia, G. Mamniashvili, G. Martkoplishvili, G. Oniashvili, A. Peikrishvili, I. Chkhartishvili). DOI: 10.1134/S0031918X06110135

 • On some peculiarities of Fe - Ni - Al powder mixture properties fabricated by pressing and shock-wave compaction. ARXIV, eprint arXiv:cond-mat/0610013, 09/2006 (თანაავტორები: F. Akopov, I. Chkhartishvili, V. Gabunia, G. Mamniashvili, A. Peikrishvili). arxiv.org
 • Issues of Localization of Effects of Accidental and Terrorist Explosions in Underground Structures. Proceedings of the International Symposium of Interaction of the Effects of Munitions with Structures, ISIEMS 12.1, 18-21 September, 2007. Orlando, USA. pp. 76-77 (თანაავტორები: T.Krauthammer, E.Chagelishvili and ე.მატარაძე). 
 • System for Protecting People and Underground Facilities from Internal Terrorist Explosions. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2, Underground Facilities, Singapore, 13-15 November 2006. pp. 185-194  (co-authors: ე.მატარაძე, T.Krauthammer, E.Chagelishvili).
 • Frequency Analysis of Electromagnetic Radiation from small Explosive Charges in Tunnels. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2. Underground Facilities, Singapore, 13-15 November 2006. pp.195-199 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, T.Krauthammer, E.Chagelishvili et al.).
 • Hot explosive coating steel surfaces by diamond containing WC-Co Alloys. World Congress, Vienna, Austria 17-21 October 2004. pp. 71-73 (თანაავტორი E.Chagelishvili).
 • Hot Explosive Compaction of Aluminum-Nickelide Composites. Metallurgical and Materials Transactions A, Volume 35A, March 2004, pp. 1125-1131 (თანაავტორები: L. Kecskes, S. Szewczyk, A. Peikrishvili).
 • Processing of Aluminium Nickelides by Hot Explosive Consolidation. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Volume 13, Number 1, 2004, pp. 79-91 (თანაავტორები:  L. Kecskes, R. Woodman, A. Peikrishvili)
 • / . , 2003. . 33-34 (თანაავტორები: ., ., .).
 • Explosive consolidation and jacketing of tungsten base materials in hot conditions.  Powder Metallurgy, Volume 46, Number 2, "Maney Publishing", June 2003, pp. 127-131(5) (თანაავტორები: A.Peikrishvili, L.Kecskes, A.Dgebuadze).
 • Influence of neutron irradiation on shock wave strengthened titanium and copper. Powder Materials: Current Research and Industrial Practices III as held at the Materials Science & Technology 2003 Conference; Chicago, IL; USA; 9-12 Nov. 2003. 189 pp. (თანაავტორები: F.D.S Marquis, E.S. Lapiashvili, M.T. Asatiani, A.B. Peikrishvili)
 • Theoretical Calculations of the Stressed-Deformed state of Powder Materials. PM2TEC 2002, Metal Powder Industries Federation, Orlando, Florida, June 20, 2002 (თანაავტორები: L.Japaridze, A.Peikrishvili, Z.Chikviladze, I.Lomidze).
 • Exothermic Reactions in Hot-Explosively Consolidated Al-Ni Composites. PM2TEC 2002, Metal Powder Industries Federation, Orlando, Florida, June 20, 2002 (თანაავტორები: L.Kecskes, S.Szewczyk, A.Peikrishvili).
 • Explosive consolidation of WC-Co based powders in hot condition. European Conference on Hard Materials and Diamond Tooling, 2002. pp. 80-81 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, A.Dgebuadze, Z.Chikviladze, E.Chagelishvili).
 • Calculation of Components of Stress Tensor Under the Axis-Symmetric Dynamic Compression of the Sample by the Pressure Impulse of Cylindrical Symmetry. Powder Materials: Current Research and Industrial Practices, , edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, Proceedings of the Symposium Sponsored by the Powder Materials Committee of the Materials Processing & Manufacturing Division (MPMD) of TMS, Indianapolis, 2001. pp. 243-256  (თანაავტორები: I. Lomidze, F.D.S. Marquis, K.Staudhammer, L.Japaridze, A.Peikrishvili).
 • Shock wave consolidation of B, B4C and powder mixtures containing B and B4C. Fundamental Issues and Applications of Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena, K.P.Staudhammer, LE.Murr and M.A.Meyers, eds., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2001,  Chapter 41. pp. 321-330 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, F.D.S.Marquis).
 • Explosive Compaction of Clad Graphite Powders and Obtaining of Coatings on their Base.  Fundamental Issues and Applications of Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena, K.P.Staudhammer, LE.Murr and M.A.Meyers, eds., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2001, Chapter 32. pp. 249-258 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, L.Japaridze, კ.სტაუდჰამერი, ფ.ს.მარკუსი, თ.გობეჯიშვილი, ე.ბანცური).
 •  
 • Hot Consolidation of Boron Base Powders and Investigation of Their Structure/ Property Relationship. 2000 International Conference in Powder Metallurgy & Particulate Materials- 2000, PM2TEC2000, New York, 2000. pp. 9.89-9.97 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, კ. პოლიტისი, ს.შალამბერიძე და სხვ.). 
 • Novel Material Fabrication by Hot Explosive Compaction. International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, PM2TEC99, Vancouver, 1999 (თანაავტორები: ლ. კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი).
 • New Experimental Method for Consolidation Some Refractory and Nonmetallic Powders. J.Rhys IV France, Vol. 7, N C3 (1997), pp.67-72 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ. ჯაფარიძე, ზ. ჩიკვილაძე).  inria.fr
 • WC-Co Hard Alloy Coating Obtained by Hot Shock Wave Treatment. In book:  "Advanced in Powder Mettalurgy & Particulate Materials", complied by M.Cadle, K.S.Narasimhan, vol. 1, part 5, 1996. pp. 63-71.

 • Hot Shock Wave Compacting Heavy and Hard Alloy Powder. "Advanced in Powder Metallurgy & Particulate Materials", vol. 1, part 5, 1996. pp.25-35.
 • The Influence of Preheating Temperature on Shock Wave Consolidation of Diamond Containing Powders. In book "Metallurgical and Materials Application of Shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L.E.Murr, K.P.Staudhammer, M.A.Meyers. ELSEVIER 1995, pp.125-132.
 • Possibility of Obtaining Combines Samples from Tungsten Based Alloys by High Temperature Shock Wave Treatment. In book: "Metallurgical and Materials Application of Shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L.E.Murr, K.P.Staudhammer, M.A.Meyers, ELSEVIER 1995. pp. 99-108.
 • Shock-Wave Deformation of W-Ni-Fe Heavy Alloys at Elevated Temperatures. In book: "Shock Waves and high-strain-Rate Phenomena in Materials", edited by M.A.Meyers, L.E.Murr, K.P.Staudhammer, Marcel Dekker Inc., 1992. pp.223-229 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ. ჯაფარიძე, გ.გოცირიძე).
 • Importance of Preheating at Dynamic Consolidation of Some Hard Materials. In book: "Shock Waves and High-Strain-Rate Phenomena in Materials", edited by M.A.Meyers, L.E.Murr, K.P.Staudhammer, 1990. pp.463-472.
 • Explosive Working of Some Metals and Alloys at High Temperature. Marcel Dekker, Inc, 1986. pp. 905-915 (თანაავტორი  ა.ფეიქრიშვილი).
   გამოგონებები (პატენტები):

  

   

Method for Hard Alloys Hardening by Explosion. Patent SU1770085, October 23, 1992 (co-authors: L.Japaridze, E.Chagelishvili, A.Peikrishvili, G.Gotsiridze).

Method of Production of Material from Refractory Powders. Patent SU1731438, January 8, 1992 (co-authors: L.Japaridze, A.Peikrishvili, G.Gotsiridze).

The Method of Explosive Coating of Insert Surfaces of Cylindrical Samples by Refractory and Ceramic Materials. Patent of USSR No 1732573, January 8, 1992.

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • #218008 კერამიკული ნანოკომპოზიტების სინთეზი Si-B-C სისტემაში მექანიკური ლეგირების და აფეთქებით კომპაქტირებით სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) (20162019 წ.წ.) პროექტის ხელმძღვანელი;

 • G-2209 მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი. (2016- 2019 წწ.) საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი შემსრულებელი

 • SPS 984595 მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან - NATO-  პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის - პროექტის ხელმძღავენლი (2014-2017);

 • ISTC № G-2209  "აფეთქებებისგან დაცვის სისტემა" (System for Protection from Explosions) - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც) - (20162019)

 • #A-2123 "Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება (1.01.2015 31.12.2016)  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

 • "217292 ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) (20162019 წ.წ.) შემსრულებელი;

 • შრესფ #31/82 მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2013-2016).

 • STCU/DOE №p552 ახალი  ნანოსტრუქტურული    Cu-Ta  და   Ag-Ta    კომპოზიტების  დამზადება  გაუმჯობესებული  ელექტრონული  და  სიმტკიცის  მახასიათებლებით- მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (2013-2015).

 • STCU/DOE #p506 ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (1.03.2013-1.03.2015).

 • შრესფ #17/57  "რადიაციის მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალების მიღება დარტყმითი ტალღებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით" - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2010-2012).

 • STCU #p446 "Fabrication novel nanostructural Cu-W compositions with improved electronic properties" - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (1.10.2010-1.10.2011).

 • სესფ #4996 "Si-Ge-ის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მის ფუძეზე ენერგოეფექტური თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა" - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა (სესფ) და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (მტცუ)  მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამა, (2009-2011).

 • CRDF/GRDF/GNSF BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP) (2009).

 • STCU #3631 "Advanced low wind speed small turbine with adaptive aeroelastic blades made of composite high-modulus" - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (2006-2008).

 • STCU #3921 Development of Innovative SHS-Thermal Explosion Technology for Production of Ti-Al Single-Phase Nanostructured Materials - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (2006-2008).

 • NATO SfP 980981  "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" - ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის (20052009).   

 • ISTC #G-1096 უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება" - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც) (2004-2007)

 • STCU #3265 Fabrication New Functionally Gradient Materials (FGM) by Self-Propagated High-Temperature Synthesis Technology -  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (2004-2006)

 • STCU #GE-70 Development and Manufacture of Experimental Specimen of Complex High-effective Desalination Installation - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (2004-2006).

 • ISTC #G-762 "რადიაციული გამოსხივების მშთანთქმელი მასალების დამუშავება" - საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (2005-2007).

 • CRDF #GE2-2532-TB-03 "Novel Materials Fabrication from Nanocrystalline W-Cu Powders" - CRDF Cooperative Grants Program (CGP) (1.12.2003-2005).

 • ISTC #G-136 "Shock-Wave Technology for Antifrictional Coatings" - საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (1999-2001).

 • INTAS-05/096  Explosive Consolidation and Fabrication of Boron Based composites with high absorbing properties" - ყოფილი საბჭოთა კავშირის დამოუკიდებელი ქვეყნების მეცნიერებთან თანამშრომლობის ხელშემწყობი საერთაშორისო ასოციაცია (1998-1999).

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით. მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში, ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი;

 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. მე-17 საერთაშორისო მულტიდისპლინალური სამეცნიერო კონფერენცია ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში. ბულგარეთი, ალბენა, 25  ივნისი - 5 ივლისი, 2017 წ.;

 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში. მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში. ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი;

 • დინამიკურობის ფაქტორი დარტყმითი დატვირთვისას ცილინდრული ფორმის ნიმუშების გამოცდის პროცესში.

  ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ;

 • ბოჭკოებით გაძლიერებული კომპოზიტები ეპოქსიდურ-პოლისულფიდური მატრიცით, ქარის ენერგეტიკული სისტემებისთვის. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტი, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ;

 • ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო კონფერენცია, ICPS4 პეკინი, ჩინეთი, 18-21 ოქტომბერი, 2016 წ.

 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf

 • 2016 წ. 27 ივნისი-3 ივლისი ულტრაწვრილმარცვლოვანი კომპოზიტების მიღება ფხვნილების მექანიკური ლეგირებით და დინამიკურ პირობებში კონსოლიდაციით. მე-16 მულტიდისციპლინური კონფერენცია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში, ალბენა, ბულგარეთი.

 • 2014 წ. 15-18 ოქტომბერი - Explosive Fabrication of Bulk Ti-Ni-Al Nanocomposites. მე-6 სეგედის საერთაშორისო სემინარი ნანომეცნიერებაში მიღწევების თაობაზე (SIWAN6), სეგედი, უნგრეთი.

 • 2014 წ. 21-25 ივლისი - HYBRID FIBER AND NANOPOWDER REINFORCED COMPOSITES FOR WIND TURBINE BLADES. ABM-TSM Second Pan American Materials Conference, სან პაოლო, ბრაზილია.

  2013 წ. მარტი - მინერალების, მეტალების და მასალების 2013 წ. შემაჯამებელი კონფერენცია და გამოფენა, მიწვეული სპიკერი, სან ანტონიო, აშშ - რუსთაველის ფონდის სამოგზაურო გრანტი;

 • 2013 წ. ივნისი -  სამთო საქმე, გეოლოგია და მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე, სექციის თავმჯდომარე, სპიკერი, სამთო საქმე, გეოლოგია, მასალები, ალბენა, ბულგარეთი;

 • 2013 წ. აგვისტო, მინერალების, მეტალების და მასალების აზია წყნარი ოკეანიის კონფერენცია და გამოფენა, ჰავაი, აშშ - მიწვეული სპიკერი;

 • 2013 წ. სექტემბერი, აფეთქების ზემოქმედება დაცვის სტრუქტურებზე, სპიკერი, სესიის თავმჯდომარე, პოტსდამი, გერმანია

   დამატებითი ინფორმაცია:
 • აშშ-ს სამთო, მეტალურგიული და ნავთობის საინჟინრო ინსტიტუტის "მინერალების, ლითონებისა და მასალათმცოდნეთა" და პროფესიონალ ინჟინერ-მასალათმცოდნეთა საერთაშორისო საზოგადოებების წევრი;

 • მინერალების, ლითონებისა და მასალების პროგრამის კომიტეტის წევრი;

 • სამთო, გეოლოგიისა და გარემოს დაცვის თანამედროვე მენეჯმენტის ყოველწლიური კონფერენციის საერთაშორისო კომიტეტის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი;

 • ევროპის მეშვიდე ჩარჩო პროგრამაში ნანოტექნოლოგიების მიმართულებით საკონტაქტო პირი საქართველოში;

 • ამფეთქებელ-ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის წევრი.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/13/2018