მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

მირიან მურადის ძე ჩუბუნიძე

ე.მინდელის ქ.7
სამუშაო ადგილი: ქიმიური ლაბორატორია
ტელ.:
 მობ: 555373925
ელ-ფოსტა: mirian.chubinidze@mail.ru

 

 
  დაბადების თარიღი:

09.03.1985 წ.

  განათლება:

 

  ხარისხი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი - გამამდიდრებელი,

მაგისტრატურა, სამთო და გეო ინჟინერია

მაგისტრი

  თანამდებობა: წამყვანი სპეციალისტი
  შრომითი საქმიანობა:

20082011 წ.წ.  სსიპ კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტში ინჟინერი

2011 წლიდან   - დღემდე _ სამთო ინსტიტუტი

   
  სამეცნიერო ინტერესები:
  სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება -პროცესების თეორია და პრაქტიკა. ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები: ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია. საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია.
   სახელშეკრულებო სამუშაოები:
  • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებაზე;
  • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/09 -05.02.2013 წ;
  • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #13-18/01  -04.10.2013 წ;
  • ნოვრუმკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 04.10.2012;
  • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -#11-18/09 G  - 28.03.2011;
  • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/18 - 07.04.2010.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
  • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავითგარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე)
 
 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  •     2010-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
 

ბოლო განახლება:   10/04/2017