აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

მაღალტექნოლოგიური მასალების
ლაბორატორია

ავთანდილ ანტონის ძე დგებუაძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი
ტელ.: 

ელ-ფოსტა:

 
  დაბადების თარიღი: 15.10.1979 წ.
  განათლება: 2002–2007 წ.წ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაუსწრებელი ფაკულტეტი
  სამეც./აკად.ხარისხი: მაგისტრი
  თანამდებობა: ტექნიკოსი
  შრომითი საქმიანობა: 2011 -დან  დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • კონტრაქტი №13-18/06  უკრაინის  სამეცნიერო  ტექნიკურ  ცენტრთან.  (№P538  “Novel  Heat  Resistant  Coatings  for  Industrial  Applications”   გრანტის ნაწილი.) - 2013 წ.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • ნანოსტრუქტურული    W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი,  გ.მამნიაშვილი)

 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. სამთო ჟურნალი”,  ¹1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე)

 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations.  Coimbra: 2016. Pages: 227-230 (Co-authors: A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, B.Godibadze, T.Gegechkori, M.Tsiklauri)

 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015 წ. გვ. 37-42 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ე. ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური)

 • თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, გვ. 225–229, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,  ბ.გოდიბაძე,  ე.ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური)

 • ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული, გვ. 214-22, 2015 წ. (თანაავტორები: გ. მამნიაშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ტ. გეგეჭკორი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური)

 • ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური)

 • Cu-C და  Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453    doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037 (თანაავტორები: ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური)

 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი-ვერცხლის ფხვნილებისაგან მასალების მიღება და შემუშავება. ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. ზაალცბურგი, ავსტრია, 20-25 სექტემბერი, 2014. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური,  ლ.კესკესი)                      

 • ზეგამტარი  MgB2 კომპოზიტების თხევად ფაზაში დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაცია. „აფეთქებით ახალი მასალების  მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“–ის მასალები, EPNM ISBN 978-83-938502-2-8, გვ: 153. 25-30 მაისი  2014  წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი  ე.ჩაგელიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური)

 • დარტყმითი ტალღებით ინდუცირებული ფაზების სეგრეგაცია Ta–Al–B4c კერამიკულ მასალებში -„აფეთქებით ახალი მასალების  მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“–ის მასალები, EPNM ISBN 978-83-938502-2-8, გვ:88 25-30 მაისი  2014  წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ბ.გოდიბაძე   ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური)

 • ცხლად  დარტყმითი  ტალღებით  დაწნეხილი  ნანოსტრუქტურული  ვოლფრამ–ვერცხლის   კომპოზიციის  სტრუქტურის  შესწავლა. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ვ.ფეიქრიშვილი)

 • ტანტალ–ალუმინის ინტერმეტალური  ნაერთების  ფორმირება ცხლად  აფეთქებით  დაწნეხილ  ნიმუშებში. “სამთო ჟურნალი“. N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ბ. გოდიბაძე,  მ.  ოქროსაშვილი, ვ. ფეიქრიშვილი)

 • დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით  TaAl-B4C  კერამიკული მასალების მიღებ. სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 63-68 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე)

 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი,1(30), 2013. გვ: 4751 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე)

 • Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O composites by shock consolideited technology”,  in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations.  Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები:  J.Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze,  V.Peikrishvili)

 • ახალი ნანოსტრუქტურული   Cu-W  კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“,თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური,  ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.)

 • Explosive consolidation and jacketing tungsten base alloys at elevated temperatures.  Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, Las-Vegas, USA (co-authors: A.Peikrishvili, L.Japaridze, L. Kecskes).

 • Explosive consolidation of WC-Co based powders in hot condition. European Conference on Hard Materials and Diamond Tooling, 2002 (co-authors: A.Peikrishvili, N.Chikhradze, Z.Chikviladze, E.Chagelishvili).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

 

 1. პროექტი #A-2123 "Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება” (1.01.2015 – 31.12.2016) – მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) შემსრულებელი

 2. პროექტი ¹DI/28/3-195/14  – „ახალი ნანოსტრუქტურული Ta-Ag კომპოზიტების შემუშავება და წარმოება ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის ტექნოლოგიის მეშვეობით“. (2015–2018) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი – შემსრულებელი

 3. პროექტი #YS15_2.2.10_101 – „ახალი თაობის ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების დამოკიდებულების კვლევა“ (1.01.2016 – 31.12.2017)  –შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი) შემსრულებელი;

 4. პროექტი #31/78 „სპილენძ–გრაფიტის  ბაზაზე  დამუშავდეს  ანტიფრიქციული  და  ახალი ტიპის  ელექტრული  მასალების  მიღების  ინოვაციური  ტექნოლოგია.’’- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ინჟინერი (24.04.2013-24.04.2015);

 5. პროექტი p506 "ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის” -ეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU) - (1.03.2013-1.03.2015)

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 •  მე-VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ახალი მასალების აფეთქებით მიღება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“, კოიმბრა, პორტუგალია, 20 – 24 ივნისი, 2016 წ.

 • საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.

 • HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTEN–SILVER PRECURSORS. Presented at 3rd International Conference “Nanotechnologies”, October 20 – 24, 2014, თბილისი, საქართველო (Nano – 2014).

 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, სამთო ინსტიტუტი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  კონფერენცია –"დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით    TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება"

 • Fabrication Novel nanostructural Tungsten Based Composites. Proceeding of 13th International Cermaic Congress & 6th Forum on New Materials of CIMTEC’14, Montecatini-Terme, Italy, June8-19, 2014.

 • SHOCK-INDUCED PHASE SEGREGATION IN Ta–Al–B4C CERAMICS. Proceeding of XII EPNM’14; Poland, Krakow, May 24-31, 2014

 • LIQUID-PHASE SHOCK-ASSISTED CONSOLIDATION OF SUPERCONDUCTING MgB2 COMPOSITES. Proceeding of XII EPNM’14; Poland, Krakow, May 24-31, 2014.

 

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/09/2018