საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

ირაკლი ერმალოს ძე ერქომაიშვილი

ე.მინდელის ქ.7
II სართული
ტელ.:  
593 354255;   591 972310 (მობილური)

el.ფოსტა: irakli.erqomaishvili@mail.ru

 
  დაბადების თარიღი: 01.01.1981
  განათლება:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამთო- გეოლოგიური  ფაკულტეტი,  სპეციალობა -  სამთო  ინჟინერ- მარკშეიდერი;  

1998-2002  - ბაკალავრიატი;

2003-2005 - მაგისტრატურა;

2010-2013 - დოქტურანტურა

  სამეც./აკად.ხარისხი: ინჟინერიის დოქტორი
  თანამდებობა: მთავარი სპეციალისტი, მარკშეიდერი
  შრომითი საქმიანობა:

2003-2005 - შპს ფერი, მარკშეიდერი;

2004-2005 - საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო გეოდეზიის და მარკშეიდერიის  კათედრა, ლაბორანტი;

2005 - სს ,, ჭიათურმანგანუმი, აკ. წერეთლის სახ.   მაღაროს  მარკშეიდერი;

2005-2007- სს ,, ჭიათურმანგანუმი, მთავარი მარკშეიდერი;

2007-2009 - შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი, ჭიათურის  სამთო  გამამდიდრებელი  კომბინატის მთავარი  მარკშეიდერი; 

2009-2011 -  შპს ,, ნიუ ენერჯი , გეოდეზისტი;          

2011-2013 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო   სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი ,, დელტა, მარკშეიდერი; 

2013 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო  სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი ,, დელტა, საინჟინრო სამსახურის მარკშეიდერი;

2013 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მარკშეიდერი;

2014-2016- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2013  2016 - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მარკშეიდერი;

2016-დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული ასოცირებული პროფესორი;

2016-დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მთავარი სპეციალისტი.

 

  სამეცნიერო ინტერესები:

               ტოპოგრაფიული, გეოდეზიური, მარკშეიდერული, წიაღის გეომეტრიული და სამთო-გეომეტრიული საკითხების  

        მეცნიერულად დასაბუთება.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
  • ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთოტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი.  სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118121 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ბასილაძე)
  • თანამედროვე მარკშეიდერული სამუშაოების წარმოება გვირაბების მშენებლობის დროს. სამთო ჟურნალი, თბილისი,  2(31), 2013. გვ. 3033 (თანაავტორი: ა. კიკაბიძე)
  • ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მარაგების ანგარიშისას კონდიციების შემადგენლობა და მათი განსაზღვრის პრინციპები. სამთო ჟურნალი, თბილისი,  2(29), 2012. გვ. 1115 (თანაავტორები: ა. კიკაბიძე, გ. შატბერაშვილი)
  • ჭიათურის მანგანუმის მადნის გაღარიბების შემცირების ღონისძიებები და ეკონომიკური ეფექტი. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, 4-6,  2012.  გვ. 51-53 (თანაავტორი: ა. კიკაბიძე)
  • ჭიათურის მანგანუმის მადნის დანაკარგებისა და გაღარიბების აღრიცხვა, მათი ნორმატიული მაჩვენებლების დადგენა. სამთო ჟურნალი, თბილისი, 1(28), 2012. გვ. 5154. (თანაავტორები: ა. კიკაბიძე, გ. შატბერაშვილი)

   სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • ზოგიერთი მარკშეიდერული საკითხის გადაწყვეტა სამთო წარმოებაში მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.
  • ჭიათურის მანგანუმის მადნების ხარისხის მართვა მიწისქვეშა მოპოვებისას. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, თბილისი, 2011. გვ. 69.
  • TBM გვირაბგამყვანი მანქანის მარკშეიდერტული მომსახურება (ხადორხესის პირობებში). სტუ-ს სტუდენტთა 72-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2004.

 

ბოლო განახლება:   05/08/2017