ქანების, საშენი მასალების თვისებების და
ხარისხის კონტროლის  განყოფილება

ბადრი ზაალის ძე გოცაძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 309
ტელ.: +(995 32) 2963857

ელ-ფოსტა:

 
  დაბადების თარიღი: 26.08.1960 წ.
  განათლება: 1984 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერი  
  თანამდებობა: სპეციალისტი
  შრომითი საქმიანობა: 1991-დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
  
  • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე)

  • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. სამთო ჟურნალი“,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე)

  • Влияние некоторых добавок на свойства мелкозернистого бетона. Горный журнал,  1(8), Тбилиси, 2002. с. 39-41 (соавторы: Т.Собчинский, М.Хитаришвили).

  • სუპერპლასტიკატორის გამოყენება სატამპონაჟე ხსნარებში. საშენი მასალები და ნაკვეთობები, №1, თბილისი, 1995. გვ. 19-21 (თანაავტორები: თ.ჩიტაიშვილი, მ.ხითარიშვილი).

  • ცეოლითის დანამატის გავლენა მიწისქვეშა ნაგებობების ბეტონის შეღწევადობაზე. სამთო ჟურნალი, №1(3), თბილისი, 1993 გვ. 19-21 (თანაავტორები: ე.გუჯეჯიანი, თ.სობჩინსკი, მ.ხითარიშვილი). 

  • Использование некоторых суперпластификаторов в тампонажных растворах. Подземное и шахтное строительство, № 2, М., 1993 (соавтор: Т.Г.Читаишвили, М.Хитаришвили).

   დამატებითი ინფორმაცია:
   
 

ბოლო განახლება:   11/14/2017