ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ელენე დიმიტრის ასული გვაზავა  

ე.მინდელის ქ.7
ქიმიური ლაბორატორია
ტელ.: +(995 593) 501438
ელ-ფოსტა: 
ele_gvazava@yahoo.com

                 

 
  დაბადების თარიღი:

06.02.1993 წ.

  განათლება:

2011-2015 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიკოსი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

2016-2017 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიკოსი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი

2017- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოკტორანტურა

  ტრენინგები:

2016-2017 - ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი, ტოქსიკური ნივთიერებათა კონტროლი ადამიანის ორგანიზმში

  სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორანტი

  თანამდებობა:

ინჟინერი

  შრომითი საქმიანობა:

2016-2017 - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, ინჟინრის მოვალეობის შემსრულებელი

2017-დღემდე - ინჟინერი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მადნების, გრუნტის ქანების და წყლების ქიმიური ანალიზები;
 • ოქროსა და პოლიმეტალური მადნების ანალიზი;
 • სპილენძის, ოქროს, ვერცხლის, ტყვიის, თუთიის და გოგირდის არსებობის
  მინერალური ფორმების რაციონალური (ფაზური) ქიმიური ანალიზები.
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • კავკასიის სამთო ჯგუფი - ბნელი-ხევის ოქრო-პოლიმეტალური მადნების ტექნოლოგიური თვისებების
  პირველადი შესწავლა;

 • შპს ბეიექსი - მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე;

 • გეოლოგიური კვლევის ცენტრი - სპილენძის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
   გამოგონებები (პატენტები):
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 
   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ზოგიერთი ახალი ქირალური სულფოქსიდის ენანტიომერების დაყოფა მოძრავ ფაზად მეთანოლის გამოყენებით მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში. მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.
 • ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების დაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf.
   დამატებითი ინფორმაცია:

    ენები:  რუსული - თავისუფლად; ინგლისური - თავისუფლად

    კომპიუტერული პროგრამები - Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), ინტერნეტი
(ძალიან კარგი),

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/13/2018