მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია

ლევან აბელის ძე ჯაფარიძე

ე.მინდელის ქ.7
2 სართული, ოთახი 206
ტელ.: (+995 32) 2
325831

ელ-ფოსტა: levan@grdf.ge

 
  დაბადების თარიღი: 14.11.1936 წ.
  განათლება:

1954-1960 _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; სტატუსი: სამთო ინჟინერ-მშენებელი;

1960-1961 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეც: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა; სტატუსი: ინჟინერ-მშენებელი;

1965-1968 - სამთო გეომექანიკის და მარკშეიდერიის ინსტიტუტი, ლენინგრადი, სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა;  ასპირანტი;

1968 - მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი; სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;

1978 - მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი; სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

1983 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი; სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; პროფესორი;

  სამეც./აკად.ხარისხი: დოქტორი
  წოდება: 1983 _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
1990 _ ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი;
1990
_ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი;
1994
_ რუსეთის საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი;
1995
_ რუსეთის სამთო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
1997
_ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
  თანამდებობა: განყოფილების უფროსი,  ლაბორატორიის გამგე, მთ. მეცნ. თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1962-1965 წ.წ. - ФსაშახტაპროექტიФ სამრეწველო განყოფილება-ინჟინერი;

1968-2004 წ.წ.- გ.წულუკიძის  სამთო მექანიკის ინსტიტუტი -მეცნ.თანამშრომელი, სწავლული მდივანი, ლაბ.ხელმძღვანელი, დირექტორი;

1970-1990 წ.წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-პროფესორი;

1993-2004 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტი/დეპარტამენტი - თავმჯდომარე;

2004-დან დღემდე სამთო ინსტიტუტი -განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე 

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მყარი ტანის სიმტკიცის, დეფორმაციის და რღვევის პრობლემები სტატიკური, რეოლოგიური და დინამიკური ზემოქმედებებისას;
 • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკურ და სხვა დანიშნულების ნაგებობათა თეორია და გაანგარიშება;
 • მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გადამუშავების ფიზიკურЦტექნოლოგიური პრობლემები.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
       100Цზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი,  მათ შორის:
 • სეისმური  P და S  ტალღებით  და  გეოსტატიკური ძალებით გამოწვეული შიგა ძალვების გაანგარიშება წრიული  კვეთის  გვირაბის  კონსტრუქციაში.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე  ტ.12, є1, 2018;  

 • დინამიკურობის ფაქტორი დარტყმითი დატვირთვისას ცილინდრული ფორმის ნიმუშების გამოცდის პროცესში. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი);

 • ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები"є1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85 (თანაავტორი: .ფირცხალავა).

 • მხები ძაბვები ქანების და სხვა მყარი მასალების გაჭიმვაზე  სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. Дსაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბეУ, ტ-10, є3. თბილისი, 2016. (10 გვ.)

 • წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", є2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89 (თანაავტორები: თ.ფირცხალავა, თ.გობეჯიშვილი).

 • ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. Фსამთო ჟურნალიФ, є1(36), თბილისი, 2016. გვ. 36-41 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა).

 • ცილინდრული ნიმუშების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა არაპირდაპირი მეთოდით გაჭიმვაზე გამოცდისასУ.  ჟურნალი Дქანების მექანიკის და გეოტექნიკური ინჟინერიაУ,  ტ. 7, N5, ოქტომბერი, 2015 წ. გამომცემლობა ДElsevierУ   doi:10.1016/j.jrmge.2015.06.006

 • ღია წესით გაყვანილი ორმალიანი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. Фსამთო ჟურნალიФ, є1(32), თბილისი, 2014. გვ. 45Ц47.

 • საქართველოს სამეცნიერო სისტემის განვითარების პრობლემები. გაზეთი: Фსაქართველოს რესპუბლიკაФ, є70, თბილისი, 2014.

 • Static Analysis of a Double-Chamber Tunnel built Using Cut and Cover Construction. Bulletin of Georgia National Academy of Sciences. Vol.8, є1, 2014, Tbilisi.

 • ღია წესით გაყვანილი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. Дსამთო ჟურნალიУ, №2(31), 2013. გვ: 21Ц25.

 • მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას Уკედელი Ц გრუნტშიФ ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ, №2(31), 2013  (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა).

 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS2013 Supplemental Proceedings. Published Online: 25 FEB 2013, DOI: 10.1002/9781118663547.ch67 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე).

 • ანალიზური და რიცხვითი მეოდი გვირაბის ირგვლივ მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისავის. Дსამთო ჟურნალიУ,1(30), 2013. გვ:15Ц19 (თანაავტორი: თ.გობეჯიშვილი).

 • '"არაწრიული კეთის გვირაბის ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების შედარებაФ. საქრთველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ФმოამბეФ, ტ.7, є1, 2013 წ. გვ. 42-44.

 • გვირაბმშენებლობის ორი მთავარი მეთოდის ანალიზიУ Ц სამთო ჟურნალი  №2(29), თბილისი,  2012. გვ. 24Ц28 (თანაავტორი: ს.დემეტრაშვილი).

 • Properties of basalt Plastics and of composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions". In Book: УComposites and Their ApplicationsФ, Edited by Ning Hu, In Tech, Chapter 10, pp.221-246, 2012 (თანაავტორები:ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძეhttp://dx.doi.org/10.5772/48289 .

 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid FibersФ, Int. Conf. УModern Technologies and Methods of Inor. Mat. Sci.Ф Proceedings. Tbilisi, pp.323-337, 2012 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე)

 • Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings of 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria; 2012 (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, გ. აბაშიძე)

 • მასალების   გაჭიმვაზე სიმტკიცის განსაზღვრისას გამოყენებული ჰერცის ამოცანის განზოგადება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ.16.

 • ყუმისთავის კარსტული მღვიმის კომპლექსის მდგრადობის ანალიზი. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 8Ц13.(თანაავტორი: გ.ფხალაძე).

 • Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. Mining Journalє1(24), 2010. pp. 68-82 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ლ.კეჩკესი).

 • ბუნებრივი და ტექნოგენური მიწისქვეშა ნაგებობების რაციონალური დაპროექტების პრობლემები. სამთო ჟურნალი, #1(24), 2010. გვ. 31Ц34.

 • Problems of Calculation of Underground Construction on Limiting States of  Service  Ability. Proceedings of  ITA-AITES World Tunnel Congress &  34th General Assembly,  სექტემბერი, 19-25, 2008, აგრა, ინდოეთი   http://www.biblio.com/books/256424914.html

 • Problems of Calculation of Underground Construction. Proceedings of ACUUS conference: УUnderground Space: Expanding the FrontiersФ, სექტემბერი,  10-13, 2007. ათენი, საბერძნეთი.

 • Hot Explosive Consolidation of WC-AlNi Composites. Advances in Science and Technology. Vol. 45, 11th International Ceramics Congress, 2006. pp. 905-916 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეჩკესი, ბ.კლოცი, ჯ.პრიტჩეტი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე) .

 • Problems of Calculation of Underground Construction on Extreme States. Bulletin of   the GAS, V 172, #2, 2005, (თანაავტორი: თ.გობეჯიშვილი).

 • Hot Explosive Consolidation of Clad W-Cu Composition Powders. Proceedings of World Congress & Exhibition of Powder Metallurgy, October 17-21, 2004. Vienna, Austria (თანაავტორები:  ლ.კეჩკესი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური, ნ.დალაქიშვილი)

 • Explosive consolidation and jacketing tungsten base alloys at elevated temperatures.  Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, Las Vegas, USA  (თანაავტორები:  ლ.კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ა.დგებუაძე).

 • Compaction of Ni-Al powders by explosive technology at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, ლას-ვეგასი, აშშ (თანაავტორები:  ლ.კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე).

 • Theoretical calculations of the stress-deformed state of powder materials. In the book: "Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials", 2002 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ი.ლომიძე).

 • საკონტაქტო მხები ძაბვების პრობლემა მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშების თეორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერ-საინჟინრო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო" სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 54-58.

 • მიწისქვეშა ნაგებობების ზღვრულ მდგომარეობაზე გაანგარიშების პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, #10-12, 2002. გვ. 105-108.

 • Explosive fabrication of Ni-C composites and coatings; Processing/Microstructure/Properties Relationship.  In the book: "Powder Materials: Current research and industrial practice", edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, TMS, 2001. pp. 233-243 (თანაავტორები:  ლ.კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ფ.მარკუსი).

 • Calculation of the stress tensor under symmetric cylindrical shock wave loading.  In the book: "Powder Materials: Current research and industrial practice", edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, TMS, 2001. pp. 243-256 (თანაავტორები: ი.ლომიძე, კ.შტაუდჰამერი, ა.ფეიქრიშვილი).

 • Explosive Compaction of Clad Graphite Powders and Obtaining of Coatings on their Base.  Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena, K.P.Staudhammer, LE.Murr and M.A.Meyers, eds., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2001.  pp. 249-258 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, კ.შტაუდჰამერი, ფ. მარკუსი, . ჩიხრაძე, თ. გობეჯიშვილი, ე. ბანცური). 709 K

 • Hot explosive fabrication of boron, B4C and B4C-Al composites: microstructure/properties relationship. Proceedings of  2nd Symposium: "Powder materials: current research and industrial practices", Edited by F.D.S. Marquis, N.N. Thadhani, E. V. Barrera, TMS. p. 161-172. 2001  (თანაავტორები: რ.აფციაური, ფ.მარკუსი, ა.ფეიქრიშვილი,  გ.კალანდაძე, ა.ერისთავი, ნ.ჩიხრაძე, ს.შალამბერიძე, ზ.ჩიკვილაძე). 

 • Hot Consolidation of Boron Base Powders and Investigation of their structure/property relationship. Proceeding of "2000 Int. Conference on Powder metallurgy & Particulate Materials". New York, 2000. p. 661-672 (თანაავტორი: ა.ფეიქრიშვილი).

 • საქართველოს ნახშირის სტრატეგიული მნიშვნელობა. ენერგია # 3, თბილისი, 2000. გვ. 35-39 (თანაავტორი ი. რეხვიაშვილი). 

 • Novel Materials Fabrication By Hot Exlotive Complaction. Proceeding of 1999 Int. Conference on Power Metallurgy & Particulate Materials, Vancouver, Canada, 1999 (თანაავტორები: ლ. კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ზ.ჩიკვილაძე).

 • Competing boron lased powders using different type of consolidation method. Proceeding of 13th International Symposium on boron, Borides and Related Compounds. Dinard (France), 1999 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ა. ერისთავი, გ. პაპავა).

 • New Experimental Method for consolidation Some Refractoring and Nonmetallic Powders. Proceeding of 5th International Conference on Mechanical and physical behavior of Materials under Dynamic Loading. Toledo (Spain), 1997 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი).

 • Limited concentration stability of water-coal suspension. Transport and sedimentation of solid particles. Wroclaw, Poland, 1997. p. 701-708 (თანაავტორები: თ. გოჩიტაშვილი, ე. ჩაგელიშვილი).

 • New Experimental Method for Consolidation some Refractory and Nonmetallic Powders. J. PHYSIY, France 7, 1997. p. 67-72 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ზ. ჩიკვილაძე).

 • WC-Co hard alloy coating obtained by hot shock wave treatment. In the book : "Advances in Powder Metallurgy 1996 Particulate Materials", complied by M. Cadle, K. S. Narishman, v. 1, p. 5, 1996.  pp. 63-71 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი).

 • Hot shock wave compacting heavy and hard alloy powders. In the book: "Advances in Powder Metallurgy 1996 Particulate Materials", complied by M. Cadle, K. S. Narishman, v. 1, p. 1, 1996.  pp. 53-62 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე. ჩაგელიშვილი).

 • Principle of water coal suspension production and selection of rational parameters of the process. Bulletin of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 1995. p. 6 (თანაავტორები: თ. გოჩიტაშვილი, ვ. გამყრელიძე). 

 • Possibilities of obtaining Combined samples from Tungsten Alloys by High Temperature Shock-Wave Treatment. EL-Paso, Texas USA, 1995  (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ნ. ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი).

 • The influence of preheating temperature on shock wave consolidation of diamond containing powders. In the book: "Metallurgical and Materials Application of shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L. E. Murr, K. P. Staudhammer, M. A. Meyers. ELSEVIER, 1995. pp. 125-132 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ზ. ჩიკვილაძე).

 • Possibility of obtaining Combined samples from Tungsten base Alloys by High temperature shock wave treatment. In the book: "Metallurgical and Materials Application of shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L. E. Murr, K. P. Staudhammer, M. A. Meyers. ELSEVIER, 1995. pp. 105-108 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ზ. ჩიკვილაძე).

 • Peculiarities of explosive joining of w-containing materials at elevated. Proceeding of Eight Cimtec-World Ceramic Congress and Forum on New Materials, Florence, 1994. pp. 115-118 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი).

 • Shock wave covering steel surface by hard materials. Proceeding of Eight Cimtec-World Ceramic Congress and Forum on New Materials, Florence, 1994. pp. 121-123 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ნ. ჩიხრაძე).

 • “ехнические аспекты изготовлени€ и транспортировки водоугольной суспензии в √рузии. ћатериалы международного коллоквиума по гидромеханизации, ћагдебург (‘–√), 1993 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი). 

 • საქართველოს შახტებისა და მაღაროების კაპიტალური და მოსამზადე- ბელი გვირაბების სამაგრის გაანგარიშება. ФმეცნიერებაФ, თბილისი, 1992 (თანაავტორები: თ. გობეჯიშვილი, ნ. ჩიკვაიძე).

 • –асчет крепи прот€женных горных выработок по предельным состо€ни€м. »зд. "Ќедра", ћосква, 1991.

 • საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ქვანახშირის საბადოების გამოყენების პერსპექტივები. ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში ეკოლოგიის გათვალისწინებით, УმეცნიერებაФ, თბილისი, 1991.

 • –асчет подземных сооружений на статические и сейсмические воздействи€. »зд."ћецниереба", “билиси,  1990.

 • ƒавление расшир€ющихс€ смесей на стенки скважины. ћатериалы 9-ой конференции по механике горных пород. Ѕишкек, 1990 (თანაავტორი: ახვლედიანი).

 • Shock-Wave Deformation of Tungsten-Nickel-Iron Alloy with Rise of Temperature. Materials of International Conference on High Pressures in Materials, San Diego (USA), 1990 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი).

 • Influence of Preliminary Heating on the Dynamic Consolidation of Some Materials. Materials of International Conference on High Pressures in Materials, San Diego (USA), 1990 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი).

   გამოგონებები (პატენტები):
 • ნეიტრონების შთანთქმელი კომპოზიციური მასალა და მისი მიღების ხერხი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი,  #7(60), პატენტი # P 2000 2197 B, თბილისი, 2000 (თანაავტორები: თ. აბზიანიძე, ა. ფეიქრიშვილი, ნ. ჩიხრაძე და სხვ.).

 • რადიოაქტიუი მასალის გადასაზიდი და შესანახი კონტეინერი და მისი დამზადების ხერხი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, პატენტი # 2177 ј, თბილისი, 2000  (თანაავტორები: თ. აბზიანიძე, ა. ფეიქრიშვილი , ნ. ჩიხრაძე და სხვ.).

 • —пособ взрывного плакировани€ внутренней поверхности цилиндрических изделий тугоплавкими и керамическими материалами. јвт. свидетельство є1732573, 08.01.92 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი და სხვ.).

 • —пособ получени€ материала из тугоплавких порошков. јвторское свидетельство SU 1731438, 08.01.92  (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ. გოცირიძე, ნ. ჩიხრაძე).

 • —пособ упрочнени€ твердых сплавов взрывом. јвторское свидетельство SU 1770085, 22.06.92 (თანაავტორები: ე. ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, გ. გოცირიძე, ნ. ჩიხრაძე).

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • STCU/DOE P506 (BNL-T2-0392-GE) Фახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვისФ - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ)/ აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტი -შემსრულებელი, 2013-2015.

 • ISTC G-136 Уკარბონატული კომპოზიციური მასალების დარტყმითი ტალღით დაწნეხის ტექნოლოგიის შემუშავება და მათ საფუძველზე ხისტი დანაფარების მიღებაФ, მენერეჯი, 1999-2000.

 • STCU #3631 "ამაღლებული ეფექტურობის მცირე ქარის ტურბინა ადაპტური, მაღალი მოდულის მქონე კომპოზიტებიდან დამზადებული აეროდრეკადი ფრთებით" - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში - შემსრულებელი, 2006-2008.

   სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2017 Ц წყნეთი-სამადლოს საავტომობილო გზის დამეწყრილი ფერდოს დარჩენილი უბნების დაცურების მიმართ საშიშროების შეფასება და მდგრადობის უზრუნველყოფის გაანგარიშება. მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • 2016 Ц ძაბვების ველი ქანების და სხვა მყარი მასალების ცილინდრულ ნიმუშში მისი გაჭიმვაზე სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი.

 • 2015 Ц ბუნებრივი მიწისძვრის ზემოქმედება ერთობლივი დეფორმაციის რეჟიმში მომუშავე Дსამაგრი-ქანისУ სისტემაზე Ц მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: Дსამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემებიУ, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • 2012 - "Stabilization and Reinforcing of the Poliefins" - Proceedings of 12 International Multidisciplinary scientific Geoconference, Albena, Bulgaria;

 • 2012  - "Composite Materials Reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers" - Proceedings of international conference "Modern Technologies and Methods Inorganic Materials Science 4-6 June;

 • 2010 -"Polymer Based Composite and Hybrid Materials for Wind Power Generation" - Material Science forum. Vols. 654-656 (2012), pp.2612-2615 Trans Tech. Publications, Switzerland;

 • 2010 - "Fatigue of Hybrid Polymeric Composites on Twisting"- Proceedings of TSM Annual Meeting and Exhibitic, February 14-18, 2010. Seattle, Washington, USA;

 • 2008 - "Problems of Calculation if Underground Construction on Limiting States of Service Ability" -ITA-AITES World Tunnel Congress and 34 th General Assembly, September 19-25, 2008, Agra, India;

 • 2007 - "Problems of calculation Underground Consolidation"-Proceedings of ACUUS conference: "Underground Space: Expanding the Frontiers", September 10-13, 2007. Athens, Greece;

 • 2006 - "Hot explosive consolidation of WC-Ni-Al composites" -11th International ceramics Congress  4th forum on New Materials, Acireale (Catania) Sicily, Italy;

 • 2004 -"Hot explosive consolidation of Clad W-Cu Composition powders" - World Congress and Exhibition of Powder Metallurgy, Vienna, Austria;

 • 2003 - "Compaction of Ni-Al powders by explosive technology at elevated temperatures"-International conference of powder metallurgy and particulate materials, Las-Vegas, USA;

 • 2002 - "Theoretical calculations of the stress-deformed state of materials" - International conference "Advances in powder Metallurgy and Particulate materials", El Paso, USA.

   დამატებითი ინფორმაცია:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;
 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საინჟინრო პრობლემების, ენერგეტიკისა და მართვის თეორიის კომისიის წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ქვეკომისიის თავმჯდომარე;
 • საქართველოს მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისიის წევრი;

 • ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი კომისიი წევრი;

 • ამერიკის საბუნებისმეტყველო აკადემიის წევრი.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   05/11/2018