საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

გიორგი ვლადიმერის ძე ჯავახიშვილი

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 
ტელ.:  +(995 32) 2321978 

el.ფოსტა: giorgi18j@mail.com

 
  დაბადების თარიღი: 18.11.1978 წ.
  განათლება:

1996-2000 - საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი, ბაკალავრი  სპეც:  სამთო ინჟინერЦავტომატიკოსი,

2001-2003 - საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი;  სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი, მაგისტ სპეც: სამთო ინჟინერЦავტომატიკოსი

2003 -2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, დოქტორი, სპეც:  სამთო ინჟინერი

  სამეც./აკად.ხარისხი: საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი (DO є000046)
  თანამდებობა: საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი, მთავარი კონსტრუქტორი;
  შრომითი საქმიანობა:

2003 - მარტი-ნოემბერი -აზრეთი, სს "მადნეული" - გეოლოგი;

2003-2006 Ц საქართველოს ტექნიკ. უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ლაბორატორიის გამგე;

2006-2009 Ц საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ასისტენტ პროფესორი;

2009 - დან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;

2008 - დან - სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი: ინჟინერი, მეცნიერი თანამშრომელი;

2012 -დან დღემდე - სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში განყოფილების უფროსი.

 

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების დაპროექტება;

 • მიწისქვეშა და ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტება;

 • საბაგირო ტრანსპორტი;

 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;

 • ავტომატიკა - ტელემექანიკა;

 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები.

 

  დამუშავებები:
  ბაგირთა სტრუქტურების გაანგარიშება
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • 2012 - ვარკეთილის სამხედრო ქალაქის შიდა გზის მოწყობის პროექტის შედგენა, Дმშენებელი 2011У;
 • 2009 - ქ. თბილისში ავლაბრის საავტომობილო გვირაბების რეაბილიტაცია, თბილისის მერია და კეთილმოწყობის სამსახური, კვლევითი ჯგუფის წევრი;
 • 2008 - ბაგრატის ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო, პროგრამისტი.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. Дსაქართველოს საინჟინრო სიახლენიУ, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე,  მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე)

 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენაУ, ჟურნალი Дსაქართველოს საინჟინრო სიახლენიУ , N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე,  ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე,  მ. თუთბერიძე,  დ. თევზაძე)

 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე  მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27Ц38 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძემ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე).

 • ვანტური საბაგირო   სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და  რეგიონულ ტრანსპორტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის; კონფერენციის შრომების კრებული; საერთაშორის. კონფერენცია Дსატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზიაУ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2014, გვ. 227-233 (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, გ.ნოზაძე, რ.მაისურაძე).

 • Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структурУ Ц горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ.პატარაია და სხვ.).

 • ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. სამთო ჟურნალი, 2011, є1(26), 44-46 გვ. (თანაავტორები: ი. გუჯაბიძე, დ. კუპატაძე).

 • მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა.  სამთო ჟურნალი,  є2(25), 2010. გვ: 30Ц35 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი,  მ.თუთბერიძე).

 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10Ц12, 2010. გვ:89Ц94 (თანაავტორები:  მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ი.სამხარაძე).

 • Ђќ моделировании передачи усили€ в системе приводной шкив- канатї. ќдесса, Ђ≈кологi€ї, 2010, є8(თანაავტორები:  დ.პატარაია, დ.პატარაია, რ.მაისურაძე).

 •   вопросу оценки степени безопасности подъемно-транспортных установок. ќдесса, Ђ≈кологi€ї, 2010, є8 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე).

 • ”совершенствование конструкции  вантовой транспортной установки. ќдесса, Ђ≈кологi€ї, 2010, є8  (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ნოზაძე, თ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე, ბ.შევარდენიძე, გ.ფურცელაძე).

 • მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა (Selecting The Ways Of Managing Manganese Ore Settling Process). Уსაქართველოს ნავთობი და გაზიФ, 2010, є26, 63-73 გვ (თანაავტორები: რ. ენაგელი,  მ. ქიტოშვილი)

 •  омпютерное моделирование и расчет канатной системы кольцевых дорог. ќдесса, Ђ≈кологi€ї, 2009, є6,  153-161 с. (თანაავტორები: დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, თ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე, ე.წოწერია).

 • ღეროებიან წისქვილში მადნის დაწვრილმანების პროცესის მართვის ხერხი. ФენერგიაФ,  2009, є3(51), 127-130 გვ (თანაავტორები: რ. ენაგელი, მ. ჯიბუტი)

 • ბაგირგზის ამძრავის ამუშავების პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. სამთო ჟურნალი, 2009, є2(23), 69-71 გვ (თანაავტორი: ბ. გელეიშვილი)

 • ავტომატური მრთვის სისტემების კომპიუტერული მოდელირება, ФმარჯიФ, 2008, є1, 219-227 გვ.

 • ƒискретна€ модель разреженных канатно-стержневых систем.  —тальные канаты, є6, —борник научных трудов (ћј»—  Цмеждународна€ ассоциаци€ исследователей стальных канатов), ќдесса,  2008 (თანაავტორები: დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, ა.ქართველიშვილი, რ.მაისურაძე, ბ.შევარდენიძე).

 • –азработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. —тальные канаты, є6, —борник научных трудов (ћј»—  Цмеждународна€ ассоциаци€ исследователей стальных канатов), ќдесса,  2008 (თანაავტორები: დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ა.ქართველიშვილი, ბ.შევარდენიძე, რ.მაისურაძე, გ.ფურცელაძე).

 • გაკიდული ბაგირის სხვადასხვა მეთოდით ანგარიში. ინტელექტუალი, 2007, є5, 59-64 გვ.

 • დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. სამთო ჟურნალი, 2006, є1-2(16-17), 68-70 გვ (თანაავტორები: რ. ენაგელი, ნ. თაქთაქიშვილი)

 • ბაგირგზის საწევი ბაგირის გავლენა მზიდ ბაგირზე მოქმედ ჩაწერტებულ დატვირთვაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, 2004, є2(452), 80-83 გვ (თანაავტორი: ბ. გელეიშვილი)

 • საწევი ბაგირის გავლენა ბაგირგზის მზიდი ბაგირის დატვირთვაზე. სამთო ჟურნალი, 2001, є1(6), 44-45 გვ (თანაავტორი: ბ. გელეიშვილი)

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • 2014-2017 - პროექტი єFR/354/3-180/13 "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) Цშემსრულებელი;
 • #FR/342/3-180/13 Ц 2014Ц2016 Ц "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ხელმძღვანელი;
 • სესფ № 1Ц7/60  2010-2013 - Фმრავალფუნქციური ვანტური ხიდი Ц ბაგირგზის დამუშავება და კვლევაФ, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერი-მკვლევარი;
 • 2009 - Фმანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლიФ, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერი-მკვლევარი;
 • 2009 - Фბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური მეჩხერი ბაგირულ - ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდაФ, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერი-მკვლევარი;
 • 2008 - Фბაგირული - საევაკუაციო სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა და ექსპერიმენტული კვლევაФ,  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ინჟინერი - პროგრამისტი;

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, გ. ჯავახიშვილი, თ. ჯავახიშვილი, ე. წოწერია, რ. მაისურაძე - Фღეროვანი შედგენილი სხეულების დეფორმაციის კვლევა სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით სპირალური სტანდარტული ბაგირის მაგალითზეФ. მოხსენებათა თეზისები - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია. თბილისი, 15-17 დეკემბერი, 2011 წ.

 • დ. პატარაია, ე. წოწერია, გ. ნოზაძე, თ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, რ. მაისურაძე, გ. ფურცელაძე - შედგენილი სტრუქტურის - Фბაგირი-შკივისФ კომპიუტერული მოდელი მყარი დეფორმირებადი ტანის დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. მოხსენებათა თეზისები - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია. თბილისი, 15-17 დეკემბერი, 2011 წ.

 • დ. პატარაია, გ. ნოზაძე, ე. წოწერია, გ. ჯავახიშვილი, თ. ჯავახიშვილი, რ. მაისურაძე - ვანტური სატრანსპორტო სისტემა მოქნილი სავალი ნაწილით - პრობლემები და პერსპექტივები. მოხსენებათა თეზისები - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია. თბილისი, 20-22 დეკემბერი, 2010 წ.

 • ბ. გელეიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ბაგირგზის ზოგიერთი პარამეტრის დაზუსტებული გაანგარიშება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოხსენებათა თეზისები. 2002 წელი.

  დამატებთი ინფორმაცია:
 • 1998 Ц 2002 წლები - ოთხი დიპლომი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მაგისტრანტთა კონფერენციაზე საპრიზო ადგილების დაკავებისათვის.
 • 2002 წელი - საქართველოს პრეზიდენტის პრემია და დიპლომი.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/10/2017