ქანების, საშენი მასალების თვისებების და

ხარისხის კონტროლის  განყოფილება

იაშა ილიკოს ძე ქათამაძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 309
ტელ.: +(995 32) 2963857

 
  დაბადების თარიღი: 03.02.1949 წ.
  განათლება: 1975 - საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერ- მშენებელი
  სამეც./აკად.ხარისხი: მაგისტრთან გათანაბრებული
  თანამდებობა: ინჟინერი
  შრომითი საქმიანობა: 1978 - დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106 (თანაავტორები:  გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე,  ი.გოგოლაური)
 • მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110 (თანაავტორები:  გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ვ.ჯღამაია)
 • Исследование проявления горного павления на р.у им. Димитрова ПО "Чиатурмарганец".  Горное давление и крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси,1989  (Со-авторы: Сепашвили Л.Н. и др.).
 • Внедрение четырёхзвеньевой податливой металической крепи из СВП в капитальных выработках Ткибули-Шаорского каменноугольгого м-ния. Горное давление и крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси,1989  (Соавторы: Джанджгава И.Д. и др.).
 • Исследование проявления горного давления в разведывательной штольне Тарского тоннеля. Горное давление и крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси,1989  (Соавторы: Гогия Э., Эбралидзе Г.).
 • Исследование проявления горного давления в гидротехнических и транспортных тоннелях Грузии. Рациональные способы крепления горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси, 1987 (Соавторы: Гогия Э., Гзиришвили Д.).
 • Особенности проявления горного давления в подготовительных выработках Кваисинском месторождении. Рациональные способы крепления горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси, 1987 (Соавторы:Гогия Э.).
 • Совершенствование техники и технологии добычи руд на Кваисинском свинцово-цинковом месторождении. НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 0286.0008263. (Соавторы: Джанджгава И.Д., Гогия Э.)1986.
 • Исследование проявления горного давления в Архотском и Жинвальском тоннелях Кавказской Перевальной железной дороги, ч. П: "Исследование горного давления в Жинвальском тоннеле". НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 0286.0009649, 1985 (Соавторы: Джанджгава И., Джапаридзе Л.).
 • Разработка и внедрение рекомендации по усовершенствованию технологии проходки и крепления тоннелей Жинвали ГЭС.  НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 0285..0037541, 1984 (Соавторы: Джанджгава И, Гогия Э).
 • Отчет (промежуточный) по теме "Исследование проявлений горногот  давления в Архотском и жинвальском тоннелях Кавказской Перевальной железной дороги",  НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 01840083196, 1984. (Соавторы: Джанджгава И.Д., Джапаридзе Л.).
 • Исследование проявления горного давления в отводящем тоннеле Жинвали ГЭС. Крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси, 1984 (Соавторы: Гогия Э., Гзиришвили).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

 

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   11/14/2017