ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ოთარ ალექსანდრეს ძე კავთელაშვილი

ე.მინდელის ქ.7
სამუშაო ადგილი: ქიმიური ლაბორატორია
ტელ.: მობ: 551118992; სახ: 2632818
ელ-ფოსტა: Kavteliusi@mail.ru

 
  დაბადების თარიღი:

3.08.1988 წ.

  განათლება:

2011-2014 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტი, გეოლოგი

  ხარისხი: დოქტორანტი
  თანამდებობა: ინჟინერი  (0,5)
  შრომითი საქმიანობა: 2007-2011 - სსიპ კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალ.ური ნედლეულის ინსტიტუტში ინჟინერი

2011დღემდე   სამთო ინსტიტუტი

   სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება -პროცესების თეორია და პრაქტიკა;

 • ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები;

 •  ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია;

 •  საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია.

   სახელშეკრულებო სამუშაოები:

 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებადობაზე - #13-18/09 -  05.02.2013;

 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/09 -05.02.2013 წ;

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #13-18/01  -04.10.2013 წ;

 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 04.10.2012;

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -#11-18/09 G  - 28.03.2011;

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/18 - 07.04.2010.

   შერჩეული პუბლიკაციები:
 • დავით გარეჯის ბარიტოქროპოლიმეტალური საბადოს ვერცხლბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი,1(38), 2017. გვ: 8083 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი)
 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016) IOPscience, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf  (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი)
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავითგარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე)
 • საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების  ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. სამთო ჟურნალი,1(34), 2015. გვ: 4244 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია)

 სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • "217292 ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ)-შემსრულებელი 20162019 წ.წ.
 • ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი -კურორტ წაღვერის ნახანძრალი მთის ფერდობებზე მიმდინარე კოროზიული პროცესების შეფასება, კლიმატური, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე: -    PG/76/9-240/12 - დამხმარე პერსონალი, გეოლოგი

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.
 • საზანოს ველის პეგმატიტებში  იშვიათი მეტალების-ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. თბილისი, სსიპ გრ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 26 დეკემბერი 2014 წ.
 • საზანოს ველის გრანიტული პეგმატიტების  მინერალოგია და პეტროგრაფია. ქ.თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 15-20 სექტემბერი 2014 წ.
 • International scientific-practical conference "Innovative Technologies and environment Protection" "Investigation of Sazano's deposit pegmatite's for detaining of the flight potassium feldspars, Kutaisi, 2012.
 • First International Conference for students and Young Scientists of Materials Processing Science - "Pegmatite's of the Sazano deposit -as the source for obtaining of high-potassium feldspar concentrates" - Tbilisi, Georgian Technical University, 10-13, October, 2010.
 

ბოლო განახლება:   08/16/2017