ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ნინო ალექსანდრეს ასული მაისურაძე

ე.მინდელის ქ.7
ქიმიურ-ანალიზური ლაბორატორია
ტელ.: +(995
577) 424056
ელ-ფოსტა: nino-maisuradze@lenta.ru

 
  დაბადების თარიღი:

21.06.1964 წ.

  განათლება:

1981–1986 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ამჟამად ტექნიკური უნივერსიტეტი) ქიმიის ფაკულტეტი, სპეც: მჭიდი მასალების ტექნოლოგია; ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგის კვალიფიკაციით

  ტრენინგები: “Perkin Elmer” company representative office, training course on atomic absorption spectrometer “Analyst 200”
  თანამდებობა: სპეციალისტ–ქიმიკოსი
  შრომითი საქმიანობა:

1980 – კომბინატი "საქგაფორმება"

1986–1988 – საქართველოს საშენ მასალათა სამინისტრო, უსაფრთხოების ინჟინერი;

1988–1999 – საშენ მასალათა კვლევითი ინსტიტუტი, უმცრ. მეცნიერ თანამშრომელი;

2011  - დღემდე _ სსიპ სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მადნების და მათ გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი;

 • ნახშირების, ინერტული შემავსებლების ანალიზი;

 • წყლების ანალიზი, როგორც სველი, ისე ინსტრუმენტული მეოდებით.

   შერჩეული პუბლიკაციები:

 • ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44 (2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf (თანაავტორები: ე.გვაზავა, ი.სამხარაძე)

 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, ¹1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი,  ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე)

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • 2014-2016 - პროექტი ¹FR/342/3-180/13 "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) – შემსრულებელი;

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებადობაზე -#13-18/09(05.02.2013);

 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/01 -04.01.2013 წ.

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  -04.10.2012 წ.

 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011;

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -#11-18/09 G  - 28.03.2011;

   
 

ბოლო განახლება:   01/12/2017