მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

რუსუდან გიორგის ასული მაისურაძე

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 103
ტელ.: 
 326991;

ელ-ფოსტა: rrmais@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი:

22.08.1959 წ.

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა გამოყენების ფაკულტეტი, სპეც: მათემატიკოსი
  სამეც./აკად.ხარისხი:  
  თანამდებობა: ინჟინერი (0,5)
  შრომითი საქმიანობა:

1980- დღემდე   სამთო ინსტიტუტი:

ლაბორანტი, უფრ. ლაბორანტი, ინჟინერი, უფრ. ინჟინერ-პროგრამისტი, უმცრ. მეცნ. თანამშრომელი, წამყ. ინჟინერი;

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
  • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია)

  • რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“.  კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ. (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.  წოწერია, გ. ფურცელაძე)

  • ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგი საკითხი. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური  კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014,  თბილისი (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, ა.ქართველიშვილი)

  • ვანტური საბაგირო   სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და  რეგიონულ ტრანსპო-რტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის; საერთაშორის. კონფერენციის „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ შრომების კრებული; თბილისი, 2014. გვ. 227-233 (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, გ.ნოზაძე, გ.ჯავახიშვილი)

  • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем.  Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Д.Патарая, Г.Джавахишвили, Г.Нозадзе, Т.Джавахишвили, Э.Цоцерия, А.Картвелишвили, Б.Шеварденидзе). 

  • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Д.Патарая, Г.Нозадзе, А.Картвелишвили, Б.Шеварденидзе,  Г.Джавахишвили, Г.Пурцеладзе). 

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

 

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • ექსტრემალური პარამეტრების მქონე საბაგირო ავარიული სასიგნალო სისტემის გაანგარიშება დისკრეტული მოდელის საფუძველზე. მეცხრე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე პრობლემებზე არქიტექტურასა და მშენებლობაში, 13-18 სექტემბერი, 2017. ბათუმი;

  • თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016.

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/06/2018