ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

დალი ნიკოლოზის ასული მშვილდაძე

ე.მინდელის ქ.7
ქიმიური ლაბორატორია
ტელ.: მობ: 593 626862; სახ: 2934320

ელ-ფოსტა:

 
  დაბადების თარიღი:

10.12.1951 წ.

  განათლება:

 

1969 1975  წ.წ.  ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი; ანალიზური  ქიმიის სპეციალობით

  ტრენინგები:

მდინარეების ერთობლივი მონიტორინგი სამხრეთ კავკასიაში -TACIS UNDP -ის პროგრამა მდგრადი ორგანული ნაერთების ინვენტარიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე

NATO-სა და OSCE-ს ერთობლივი პროექტი მდინარეების მონიტორინგი

  თანამდებობა: სპეციალისტ- ქიმიკოსი (0,5)
  შრომითი საქმიანობა:

1974-1996 - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდრომეტდეპარტამენტი - ქიმიკოსი;

1996-2006 - ტამენტის გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის ცენტრი - ლაბ. უფროსი;

2012-დღემდე _ სამთო ინსტიტუტი

   სამეცნიერო ინტერესები:
  • მადნებისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი;
  • ნახშირების ანალიზი;
  • ინერტული შემავსებლების ანალიზი;
  • წყლების ანალიზი, როგორც სველი, ისე ინსტრუმენტილი მეთოდებით.
   სახელშეკრულებო სამუშაოები:
  • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/01 -04.01.2013 წ.

  • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  -04.10.2012 წ.

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
  • 2014-2017 - პროექტი FR/354/3-180/13 "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) შემსრულებლი;

  • 2001-2004 - ქ.თბილისის გარემოს მდგომარეობაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელება (თბილისის მუნიციპალიტეტი) წყლის რესურსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში ( DAI -  აშშ განვითარების სააგენტო).

 

ბოლო განახლება:   01/10/2017