მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

საბადოთა  დამუშავების ლაბორატორია

თეიმურაზ გიორგის ძე ფირცხალავა

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 305
ტელ.: +(995 32)2321985

ელ-ფოსტა: tpirtskhalava@yahoo.com  

 
  დაბადების თარიღი: 15.06.1948 წ.
  განათლება: 1966-1971 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი; კვალიფიკაცია: სამთო ინჟინერი
  სამეც./აკად.ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 1971-დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მარგი წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების მეთოდების კვლევა;

 • კარიერის ფერდების მდგრადობის განსაზღვრა სტატიკური და დინამიკური (სამრეწველო აფეთქებებით გენერირებული) სეისმური დატვირთვების გათვალისწინებით;

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • ლავის სადღეღამისო დატვირთვის გაანგარიშება სქელი ფენის დამუშავებისას ჭერისეული ნახშირის სიზრქის გამოშვებით. Фსამთო ჟურნალიФ, є2(39), თბილისი, 2017გვ. 21 Ц26.

 • ნახშირის სქელი ფენების დამუშავება ჭერისეული ნახშირის შრის გამოშვებით. Фსამთო ჟურნალიФ, є1(38), თბილისი, 2017გვ. 71 Ц75.

 • გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის  ანდეზიტის საბადოზე. Фსამთო ჟურნალიФ, є1(38), თბილისი, 2017გვ. 226 Ц230 (თანაავტორი: ნ.ბოჭორიშვილი).

 • ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები"є1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85 (თანაავტორი: ლ.ჯაფარიძე).

 • წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", є2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89 (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი).

 • ტყიბულიЦშაორის საბადოს ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიური სქემა.  Фსამთო ჟურნალიФ, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 23 Ц28

 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. Фსამთო ჟურნალიФ,  є1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე)

 • ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. Фსამთო ჟურნალიФ, є1(36), თბილისი, 2016. გვ. 41. (თანაავტორი: ლ.ჯაფარიძე)

 • ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სრიალის მრგვალცილინდრული ზედაპირის მეთოდით. Дსამთო ჟურნალიУ, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 22Ц25.

 • ფერდოს გრუნტის მასივის შემკავებელ სამაგრად ნარანდიანი საყრდენი კედლის გამოყენების შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ, №1(34), თბილისი, 2015. გვ: 27-31 .

 • ქვაბულის ფერდოს გრუნტის დახრილი ანკერებით დამაგრების ტექნოლოგიის შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ,2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22.

 • სეისმური დატვირთვის განსაზღვრა ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშებისას. Дსამთო ჟურნალიУ, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22-26 (თანაავტორი: ნ.კუკულაძე).

 • ფხვნილთა მეტალურგიის მეთოდის გამოყენება სამთო მრეწველობაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, є2(716), 2014. გვ: 71Ц76 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაურიბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე).

 • ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით. Дსამთო ჟურნალიУ, є1(32)თბილისი, 2014. გვ: 48Ц50.

 • ლავის ოპტიმალური სიგრძის განსაზღვრის საკითხისათვის ტყიბულიЦშაორის  საბადოს პირობებში. Дსამთო ჟურნალიУ, є2(31), თბილისი, 2013. გვ: 15Ц17.

 • მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას ДკედელიЦგრუნტშიУ ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ, є2(31), თბილისი, 2013. გვ: 25Ц29 (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, ნ.კუკულაძე).

 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ,1(30), 2013. გვ: 47Ц51 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაურიბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე).

 • სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ,1(30), 2013. გვ: 72Ц73 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური).

 • ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. Дსამთო ჟურნალიУ,1(30), 2013. გვ:5Ц14 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე,  მ.ბასილაძე).

 • ტყიბულЦშაორის საბადოს აშლილი ფენების მექანიზებული ტექნოლოგიებით დამუშავების სამთოЦტექნიკური პირობები. სამთო ჟურნალი  #1(28), თბილისი, 2012. გვ.43Ц46(თანაავტორები: .გორდეზიანი, ნ.კუკულაძე,  მ.ბასილაძე).

 • შახტის საპროექტო სიმძლავრის განსაზღვრის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი  #1(28), თბილისი, 2012. გვ.46Ц49.

 • ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშების საკითხისათვისУ, სამთო ჟურნალი  №2(29), თბილისი, გვ. 9Ц11, 2012 (თანაავტორი: ნ.კუკულაძე).

 • გლობალური ენერგეტიკა და ტყიბულЦშაორის საბადოს ნახშირის გამოყენების პერსპექტივები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.74Ц78 (თანაავტორები: ზ.გორდეზიანი, თ.ჯიშკარიანი).

 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების ეკონომიკური მნიშვნელობა. "საქართველოს ეკონომიკა", #1Ц2(157Ц8), თბილისი, 2011. გვ.70Ц81(თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი)

 • ტყიბულЦშაორის საბადოს ნახშირშემცველ მოედანზე თანამედროვე 3,5 მლნ ტ ნახშირის წლიური მწარმოებლურობის შახტზე მოპოვებული 1 ტ ნახშირის თვითღირებულება. "საქართველოს ეკონომიკა", #1Ц2(157Ц8), თბილისი, 2011. გვ.68Ц69 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, მ.ბასილა,  ს.სამხარაძე).

 • ბრაქისინკლინური ფორმის ნახშირის ფენთა დამუშავების ოპტიმალური ტექბნოლოგიური პარამეტრები ტყიბულიЦშაორის საბადოს მაგალითზე. "სამთო ჟურნალი", თბილისი,  #1(26), 2011. გვ. 39Ц43 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი).

 • ѕринципы реструктуризации угольной промышленности √рузии, ћ., "”голь", є12, 2010, стр:74-76. (cоавторы: ё.–ехвиашвили,  ћ.Ѕасиладзе, —.—амхарадзе).

 • ტყიბულის ნახშირის მოპოვების ტექნოლოგიური განვითარების კონცეფცია.  ჟურნ: "მეცნიერება და  ტექნოლოგიები", #(10Ц12), თბილისი, 2010. გვ:84Ц90 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი).

 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის მომგებიან დარგად გარდაქმნის სტრატეგიული მნიშვნელობა. "ენერგია", თბილისი, #(56), 2010 გვ:8Ц14  (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე).
 • ტყიბულიЦშაორის საბადოს ექსპლუატაციის რენტაბელობის უზრუნველმყოფი პირობები. სამთო ურნალი,  #2(25), თბილისი, 2010. გვ:12Ц19 (თანაავტორები: ზ.გორდეზიანი, ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე).
 • ყიბულის შახტებში თანამედროვე მექანიზებული კომპლექსების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი, є2(23), 2009. გვ: 21Ц28.(თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე).
 • ნახშირის საბადოების სამთო-გეოლოგიური პირობების ტექნოლოგიურობის შეფასების შესახებ. Фსამთო ჟურნალიФ, є1(22), თბილისი, 2009. გვ: 58-61 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი).
 • ќ технологических схемах разработки “кибули-Ўаорского месторождени€. ენერგია. є1(49), თბილისი, 2009. გვ 22-26 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი).
 • ტყიბულ-შაორის საბადოს გახსნის სქემების შესახებ. სამთო ჟურნალი, є1-2 (18-19), თბილისი,  2007. გვ:5-8 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე).
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომთა ვენტილაციისათვის საჭირო დროში ცვლადი ჰაერის რაოდენობის გაანგარიშების დაზუსტება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, є7-9, თბილისი, 2007. გვ.47-50.
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომთა ჰაერმიმოცვლის გაანგარიშების მეთოდიკის დამუშავება ცვლადი გაზური დატვირთვის გათვალისწინებით. სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო ფონდი, თბილისი, 2007. გვ.60.
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომთა სავენტილაციო გამონაბოლქვის გაბნევის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, є4-6, თბილისი, 2006. გვ.96-100.
 • ავტოსაგზაო გვირაბის სავენტილაციო გამონაბოლქვის ნორმირება ჰიგიენური კრიტერიუმის მიხედვით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, є1-3, თბილისი, 2005. გვ.25.
 •    определению расчетного значени€ газовой нагрузки подземных автосто€нок. სამთო ჟურნალი,  є1(12), თბილისი, 2004. с.37-39.
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომის ვენტილატორის მოთხოვნილი წნევის განსაზღვრა ბუნებრივი წნევის დეპრესიის გათვალისწინებით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, თბილისი, 2004. გვ. 7-10.
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ჰაერის აზოტჟანგეულისაგან აბსორბირებული გაწმენდის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2004. გვ. 33-34 (თანაავტორი: ო.ლანჩავა).
 • ќ вентил€ции подземных помещений дл€ обслуживани€ транспортных средств.სამთო ჟურნალი, , є1-2, (10-11), თბილისი, 2003.  с. 42-44. 
 • მილსადენებში ჰიდრონარევის ტემპერატურული რეჟიმის გაანგარიშების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N1-3, 2003. გვ.33-35.
 • ჰაერისა და წნევის ბუნებრივი განაწილების შესახებ რიკოთის გვირაბებში ჭაურის გაყვანის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, N7-9, 2002. გვ. 92-95.
 • საქართველოს ავტოსაგზაო გვირაბებში გამონაბოლქვ აირებში ნახშირბადისა და აზოტის ჟანგეულების რაოდენობის განსაზღვრისათვის. სამთო ჟურნალი, N1(8), თბილისი, 2002. გვ.50-52.
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კუმულაციურ მუხტში დეტონაციის ტალღის ფრონტის ფორმირების პროცესის კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველოს" სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 69-73 (თანაავტორები: ტ.ელიზბარაშვილი, ვ.ლორთქიფანიძე).
 • »сследовани€ в области шахтных вентил€торов и рудной аерологии. სამთო ჟურნალი,  є2(9), თბილისი, 2002. с.61-63 (соавторы: Ћ.ћахарадзе, “.ћачавариани).
 •   вопросу определени€ выбросов оксидов углерода и азота дл€ автодорожных тоннелей √рузии. სამთო ჟურნალი,  є1(8), თბილისი, 2002. с. 50-52. 
 •   уточнению расчета воздухообмена дл€ автодорожных тоннелей √рузии. “руды горно-геологической секции междунородной научно-инженерной конференций. "Ќовейшие “ехнологии и √рузи€", თბილისი, 2002. с. 101-104..
 • ќб очистке вентилационных выбросов автодорожных тоннелей от оксидов азота и сажи. სამთო ჟურნალი , є2(9), თბილისი, 2002. с. 85-87. 
 • საქართველოს ავტოსაგაზაო გვირაბებში ჰაერის ცვლადი ხარჯის მქონე სავენტილაციო სისტემების გამოყენების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N1-3, 2002. გვ.82-85. 
 • საქართველოს ავტოსაგზაო გვირაბებისათვის ჰაერმიმოცვლის გაანგარიშების დაზუსტების შესახებ. საერთაშორისო სამ.-საინჟ. კონფ. უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო, სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ.101-104.
 • საქართველოს საავტომობილო გვირაბების ვენტილაციის შესახებ ხანძრის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, 2002. გვ.72-76. 
 • რიკოთის ავტოსაგზაო გვირაბის აეროდინამიკური პარამეტრების შესახებ ხანძრის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N10-12, 2001. გვ.40-42.
 • საქ. ავტოსაგზაო გვირაბებში აზოტის ჟანგეული აირების განეიტრალების ერთ-ერთი საშუალება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N1-3, 2001. გვ. 43-45  (თანაავტორები: ს.მაჭარაშვილი, თ.მაჭავარიანი).
 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბში აირის რეჟიმის ნორმალიზაციის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, თბილისი, 2001. გვ. 79-80 (თანაავტორი: თ.მაჭავარიანი).
 • მცირე სიგრძის ავტოსაგზაო გვირაბებში იძულებითი ვენტილაციის მოწყობის აუცილებლობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N6, (439) თბილისი, 2001. გვ. 39-41 (თანავტორები:  ს.მაჭარაშვილი, თ.მაჭავარიანი).
 • ბუნებრივი წევის შესახებ რიკოთის ავტოსაგზაო გვირაბში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N7-9, თბილისი, 2001. გვ. 77-78. 
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • STCU/DOE є P506 Дახალი მრავალფენიანი ცილინდრული  კონტეინერის  შემუშავება  ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვისФ - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი - ემსრულბელ - 2013-2015;
 • სესფ є 1Ц7/61 "ტყიბულ-შაორის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოსუაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე Фშახტი-თბოელექტროსადგურიФ კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება" - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ძირითადი შემსრულებელი - 2010-2012.
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   12/21/2017