მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

თემურ შალვას ძე ფხოველიშვილი

ე.მინდელის ქ.7
2 სართული, ოთახი 207
ტელ.: 
599 50 95 82

ელ-ფოსტა: pkhovelishvili@rambler.ru

 
  დაბადების თარიღი: 26.02.1951 წ.
  განათლება:

1968-1973 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო მანქანები და კომპლექსები, ინჟინერ–მექანიკოსი

1984 – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  სამეც./აკად.ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
  თანამდებობა: მექანიკოსი
  შრომითი საქმიანობა: 1973-1975 წ. - შ/ს „ზნამია კომუნიზმა“, ცვლის უფროსი;

1975 – დღემდე – სამთო ინსტიტუტი 

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • სამთო მანქანები;

 • შიგაწვის ძრავები, განახლებადი ენერგია;

 • განახლებადი ენერგია.

 დამუშავებები:
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • ჰიბრიდული სითბური ძრავა.  სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია N3,4, 2007.
 • ჰიბრიდული სითბური ძრავა. საერთაშორისო კონფერენცია ”უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები”, მოხსენება-სტატია, 3 გვ.2007.
 • სამთო მანქანების ლაბორატორიაში შესრულებული გამოკვლევების ძირითადი შედეგები. სამთო ჟურნალი, 2002. (თანაავტორი: ი.კალატოზიშვილი)
 • Управляемые взрывозащитные оградительные щиты на упругих опорах. Горный журнал М. "Недра", №11, 1998 (соавтор: И.Калатозишвили).
 • Станок для заточки резцов на кольцевых фрезах камнерезных машин. В кн. "Шахтная аэрология и горная механика", Тбилиси, "Мецниереба", 1989 (соавторы: И.Калатозишвили, Г.Гогричиани, Л.Угрехелидзе).
 • მართვადი აფეთქებადამცავი გადამღობი ფარები დრეკად საყრდენებზე. გამომც: სამთო ჟურნალი, N11, მოსკოვი, 1989.
 • Схемы реконструкции рудничных дворов рудника Квайсинского свинцово-цинкового рудоуправления. В кн. "Горная электромеханика и транспорт", Тбилиси, "Мецниереба", 1987 (соавторы: Л.Лобжанидзе, З.Маргвелашвили, Д.Габарашвили).
 • Скребково-пластинчатый забойный конвейер. В кн. "Горная аэромеханика и транспорт", Тбилиси, "Мецниереба", 1985 (соавтор: И.Калатозишвили).
 • მექანიზებული სამაგრის მდგრადობა სასარგებლო წიაღისეულის აფეთქებით მონგრევისას. გამომც: საქ. მეცნ. აკადემია, “მოამბე”, 115, N2, 1984.
 • კომპლექსური მოწყობილობა დიდი სიმაგრის სასარგებლო წიაღისეულის ფენების დამუშავებისათვის. გამომც: სსრკ მეცნ. აკადემიის წიაღისეულის კომპლექსური ათვისების პრობლემების ინსტიტუტის ბიულეტენი, მოსკოვი, 1980.

 

   გამოგონებები (პატენტები):
 
 • ჰიბრიდული სითბური ძრავა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, N11276, ოფიციალური ბიულეტენი N18, 17.09.2009.
 • ჰიბრიდული შიგაწვის ძრავა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, Ge P 2008 45 29 B,  ოფიციალური ბიულეტენი N21, 11.10.2008.
 • დგუშიანი შიგაწვის ძრავა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე P4015, ოფიციალური ბიულეტენი N17(213) 09.11.2006.

 • შიგაწვის ძრავა. პატენტი N1797, საპატენტო უწყება N8, თბილისი, 1999.

 • Универсальный канатный толкатель верхнего действия. Бюллетень изобретения №17, а.с.СССР, №1647158, 1991 (соавторы: И.Калатозишвили, Л.Лобжанидзе, Г.Гогричиани и т.д.).

 • Камнерезная дисковая пила. Бюллетень изобретения №16,  а.с.СССР, №1227810, 1986 (Соавторы: И.Калатозишвили, З.Кекелидзе, Н.Ахалбедишвили и т.д.)

 • Фреза камнерезной машины. Бюллетень изобретения №29,  а.с.СССР, №1033747, 1983 (соавторы: И.Калатозишвили, Г.Гогричиани).
 • Секция механизированной крепи. Бюллетень изобретения №39,  а.с.СССР, №968442, 1982 (соавторы: И.Калатозишвили, М.Апакидзе, А.Хобуа, В.Махатадзе).
 • Забойный конвейер. Бюллетень изобретения №28,  а.с.СССР, №752050, 1980 (соавтор И.Калатозишвили).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“. (2016- 2019 წწ.) –საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი – შემსრულებელი

    საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

     ”ქარის ენერგიის მსოფლიო ასოციაციის მე–10 საერთაშორისო   კონფერენცია”, სტამბული, 2010 წ.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   10/04/2017