ქანების, საშენი მასალების თვისებების და

ხარისხის კონტროლის  განყოფილება

 

თეიმურაზ ავთანდილის ძე რუხაძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 310
ტელ.: +(995 32) 2326182;

ელ-ფოსტა: Te.rukhadze@gmail.com

 
  დაბადების თარიღი:  20.08.1979 წ.
  განათლება:

1997-2001 - საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი, სასარგ.წიაღისეულის გამდიდრება. სამთო ინჟინერ-გამამდიდრებლის კვალიფიკაციით.

2001-2004 - მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

  ტრენინგები: -
  სამეც./აკად.ხარისხი: მაგისტრი
  თანამდებობა: სპეციალისტი
  შრომითი საქმიანობა:

2001 - წლიდან საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის სასარგ.წიაღისეულის გამდიდრების კათედრაზე უფრ. ლაბორანტი

2005-2008 - იქვე ასისტენტ პროფესორი

2008- ინჟინერი, 

2008 - დღემდე - სსიპ სამთო ინსტიტუტში   

  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", ¹1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე,  ვ.ჯღამაია)
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე,   მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე)
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“,1(36), 2016. გვ: 41–45 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე)
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ. ჯავახიშვილი,  ზ. არაბიძე,  მ. თუთბერიძე,  დ. თევზაძე)
 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე  მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე,   მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე)
 • ბეტონის ცოცვადობისა და შეკლებისადმი მიძღვნილი კვლევების მიმოხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი  და განზოგადება. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 68-75 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, დ.ჯიბლაძე)
 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. სამთო ჟურნალი,  #2(25), 2010. გვ: 35–39 (თანაავტორები:  მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე).
 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 46–49 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელიან.სარჯველაძე).
 • ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. სამთო ჟურნალი, ¹1(24), 2010. გვ:49–54 (თანაავტორები:  გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური).
 •  ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი” ¹1(22), თბილისი, 2009. გვ: 16-25 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელიან.სარჯველაძე, დ.რობაქიძე).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
 
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  ”საქპატენტი”, (ბრძანება #868/01)  თბილისი, 2017  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი,  მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • 2014-2016 - პროექტი ¹FR/342/3-180/13 "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) – შემსრულებელი;
     
  სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ძნელად გასამდიდრებელი სპილენძის მადნის მომზადება ფლოტაციური მეთოდით გამდიდრების წინ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.
 • „ბაზალტის და ქვიშაქვის კვლევა ცოცვადობაზე, თვისებები“, – მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   11/14/2017