ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ირმა შოთას ასული სამხარაძე

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 113
ტელ.: 
593 243206
ელ-ფოსტა: irma_samkharadze@mail.ru

 
  დაბადების თარიღი:

12.10.1963 წ.

  განათლება:

1980-1985 - საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობით: სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება; ინჟინერ-გამამდიდრებელი

  თანამდებობა: სპეციალისტ-ქიმიკოსი
  შრომითი საქმიანობა:

1986-1988 - საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემიის პრეზიდიუმში- ინსპექტორი;

1988-დღემდე - სსიპ სამთო ინსტიტუტი:

                               1988-2006 - ინჟინერი;

                               2006-2013 - ტექნიკოსი;

                  2013- დღემდე - სპეციალისტ-ქიმიკოსი

 
   სამეცნიერო ინტერესები: 
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მა შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;

 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ ორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;

 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეოდები.

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/01 -04.01.2013 წ.

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  -04.10.2012 წ.

 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011.

 • სსიპ რ. აგლაძის არაორგანული და ელ. ქიმიის ინსტიტუტის #GNSF/ST 09 1049.7-19 საგრანტო პროექტის ხელშეკრულება #07-08/21.25.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ბნელი ხევის დაჟანგული მადნების გამოტუტვის ტექნოლოგიური შფასება ("სვეტის" ტესტი). სამთო ჟურნალი,1(40), 2018. გვ: 5154 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, გ.ჩქარეული)

 • ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44 (2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf (თანაავტორები: ე.გვაზავა, ნ.მაისურაძე)დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. სამთო ჟურნალი, №2(35), 2015. გვ: 5965 (თანაავტორები: ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე)

 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #79, 2011 (თანაავტორები: გ.ჩქარეული, ა.შეყილაძე)

 • მანგანუმის მადნის შლამების ფლოტაციის პროცესის კვლევა - სამთო ჟურნალი, #2(27), 2011 გვ: 46-55 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენეგელი, ა.შეყილაძე,  ნ.ღუღუნიშვილი)

 • ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #1012, 2010. გვ:9498 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე)

 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #1012, 2010. გვ:8994. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, მ.თუთბერიძე)

 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი , #1(22), თბილისი, 2009.  გვ: 31-34 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული).

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • პროექტი #GNSF/ST 08/5 -441 მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გავალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი, სსიპ შოთა რუსაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (23.03.09-28.02.2011).  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • ბნელი-ხევის დაჟანგული მადნების ორი სინჯის გამოტუტვის ტექნოლოგიური შეფასება (სვეტის ტესტი). მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

 

ბოლო განახლება:   06/20/2018