ქანების, საშენი მასალების თვისებების და

ხარისხის კონტროლის  განყოფილება

ნებული ვლადიმერის ასული სარჯველაძე

ე.მინდელის ქ.7
III სართული, ოთახი 310
ტელ.: 
+(995 32) 2326182

ელ-ფოსტა: nebuli47@mail.ru

 

 
  დაბადების თარიღი:

12.03.1947 წ.

  განათლება:

1965-1970 _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

  თანამდებობა: სპეციალისტი
  შრომითი საქმიანობა: 1969 - დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:

      ქანების და საშენი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების სამეცნიერო-ექსპერიმენტული, ტექნიკური კვლევა-დადგენის და ხარისხის კონტროლის განხორციელება

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • დიდი ბრიტანეთის პროექტი მდინარე აჭარის წყალზე კაშხალების მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა;

 • მსოფლიო ბანკის და საქართველოს პროექტი: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გვირაბების მშენებლობასთან დაკავშირებით ბეტონის ინგრედიენტების და გამყარებული ბეტონის თვისებების კვლევა;

 • აშშ-ს და საქართველოს პროექტი: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მაგთიკომის სატელეკომუნიკაციო ანძების მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა;

 • საქაღველო- აზერბაიჯანი-თურქეთის პროექტი: ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის რეაბილიტაცია-მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა, გზის ვაკისის დატკეპნის ხარისხის კონტროლი, ბეტონის ნარევის შერჩვა, თვისებების კვლევა და გამყარებული ბეტონის თვისებების კვლევა;

 • რუსეთ-საქართველოს პროექტი: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მაგთიკომის სატელეკომუნიკაციო ანძების მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102106 (თანაავტორები:  გ.ბალიაშვილი, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური)

 • მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107110 (თანაავტორები:  გ.ბალიაშვილი, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია)

 • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევაგაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 3842 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი,  ბ.გოცაძე)

 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 3537 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია)

 • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურმექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. სამთო ჟურნალი,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე)

 • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 5155.(თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვილ.ტყემელაძე).

 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 4649 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე).

 • ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:5458.(თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ფ.ბეჟანოვილ.ტყემალაძე).

 • ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:4954 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე,  თ.რუხაძე,  მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური).

 • დელუვიური თიხაფიქლების გამოყენება სპეცდანიშნულების საშენ მასალებში. სამთო ჟურნალი, 2(23), 2009. გვ: 2830 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, გ.კუკულაძე, შ.მალაშხია).

 • ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. სამთო ჟურნალი 1(22), თბილისი, 2009. გვ: 16-25 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, დ.რობაქიძე).

 • ქანების სტატიკური და დინამიკური ძალის ზემოქმედებით რღვევის მეთოდები. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომები. #1(471), თბილისი, 2009 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი და სხვ.).

 • მინერალური ნედლეულის საფუძველზე ახალი კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების შემუშავება. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტოლედო, ესპანეთი. ინგ. ენაზე. 2008.

 • Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials. Modeling, Monitoring and Management of Forest Fires 2008. First International Conference, University of Castilla La Mancha, Spain. WIT Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 119, 2008 WIT Press. pp. 61-67. DOI: 10.2495/FIVA080071 (co-authors: L.Gurchumelia, G.Baliashvili, F.Bezhanov, N.Sarjveladze  

 • ქანების დარტყმით რღვევის ოპტიმალური მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მშენებლობა და 21-ე საუკუნე, მოხსენებები, თბილისი, 2005. გვ:56-63 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე)

 • კლდოვანი ქანების და ბეტონის რღვევის მეთოდის სრულყოფა. სამთო ჟურნალი #1(4), თბილისი, 2005. გვ: 38-41 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე). 

 • გრძივი დეფორმაციის სიჩქარის ცვლილებების გავლენა ქანის ნიმუშების სიმტკიცესა და დეფორმაციაზე მათი ერთღერძა კუმშვის დროს. საერთაშორისო სამეცნიეროსაინჟინრო კონფერენციის "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო", სამთო გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ.: 7477 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი).

 • მყიფე და პლასტიკური ქანების სიმაგრის განსაზღვრა ნაყვის მეთოდით. სამთო ჟურნალი, 2(5), თბილისი, 2000 (თანაავტორები: ვ.ნანიტაშვილი, გ.ბალიაშვილი, დ.დემეტრაშვილი).

 • ვალხოხსკის და ვარახკომსკის სტრუქტურების მადნების და შემცველი ქანების ფიზიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების კვლევები. კრებული: , "მეცნიერება", თბილისი, 1987.

 • აბრსკილის გამოქვაბულის ქანების სიმტკიცის შესწავლა. კრებული: , მეცნიერება, თბილისი, 1985.

 • სვირის და ნაგურიის საბადოს კირქვების მექანიკური თვისებების შესწავლა. კრებული , გამოც. 4, მეცნიერება, თბილისი, 1981.

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
     
   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვის და არგილითების კორელაციული დამოკიდებულება ერთღერძა შეკუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, დრეკადობის მოდულის და სიმკვრივის მნიშვნელობებს შორის. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

   

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   11/14/2017