ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ასმათ იანდის ასული შეყილაძე

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 117
ტელ.: 599 708428
ელ-ფოსტა: 
asmat_shekiladze@mail.ru

 
  დაბადების თარიღი: 22.09.1984 წ.
  განათლება:

2001-2005-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა: მრეწველობის კომპლექსური ავტომატიზაცია; სამთო ტექნოლოგი -ბაკალავრი

2005-2007 -მაგისტრატურა

2009-2013 -დოქტორანტურა

  სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

2007-2008 - "მს+" საქართველოს ბანკის შვილობილი კომპანია, მოლარე ოპერატორი

2008-2009 - კომპანია "ფლოვაილენდი", ადმინისტრატორი

2009-დღემდე - სსიპ სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მა შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;

 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ ორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;

 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეოდები;

 • ქიმიური ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები;

 • მამდიდრებელი ფაბრიკების ავტომატიზაცია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • სსიპ რ.აგლაძის არაორგანული და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის N GNSF/ST 09.1049-19 საგრანტო პროქტის ხელშეკრულება N07-08/21.25 ;

 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებადობაზე - N13-18/09 - 05.02.2013

  შერჩეული პუბლიკაციები:

 

 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016) IOPscience, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf  (თანაავტორები: ო.კავთელაშვილი, მ.ბაღნაშვილი)
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავითგარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე,  მ.ჩუბუნიძე)
 • სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელის ანალიზი. სამთო ჟურნალი, №2(35), თბილისი,  2015. გვ: 2528 (თანაავტორი: რ.ენაგელი)
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი,1(30), თბილისი, 2013. გვ:3235 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი)
 • სპილენძის მადნის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, #4-6, 2012.
 • მანგანუმის მადნის შლამების ფლოტაციის პროცესის კვლევა - სამთო ჟურნალი, #2(27), თბილისი, 2011 გვ: 46-55 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენეგელი,  ი.სამხარაძე, ნ.ღუღუნიშვილი)
 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #79, 2011 (თანაავტორები: გ.ჩქარეული, ი.სამხარაძე)
 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. სამთო ჟურნალი, #2(25), 2010. გვ: 3539 (თანაავტორები:  მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძეთ.რუხაძე).
 • სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი, #1(24), თბილისი, გვ: 58-60, 2010. (თანაავტორი: რ.ენაგელი).

 გამოგონებები (პატენტები):

 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  საქპატენტი P6338, თბილისი, 2015  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი)
   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2016 - ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf
 • 2016 -  ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის შემუშავება. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი.
 • 2011 - სტუ 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -თემა: სპილენძის ფლოტაციის ოპტიმალური მართვის ხერხის შერჩევის თავისებურებანი;
 • 2010 - სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - თემა: ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის;
 • 19.05.2010 - ე.მინდელის დაბ. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - თემა: მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური გამდიდრების მეთოდით პროცესის კვლევა და კონტროლი;
 • 19.05.2010 - ე.მინდელის დაბ. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - თემა: სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის;
 • 2007 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - თემა: საფლოტაციო რეაგენტების დოზირების ავტომატური მართვის სისტემა;
 • 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 74-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - თემა: რეაგენტების დოზირების ავტომატური მართვის სისტემის დამუშავება.
   დამატებითი ინფორმაცია:
    2005 -  სამეცნიერო საბჭოს მდივანი
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   12/11/2017