ქანების, საშენი მასალების თვისებების და

ხარისხის კონტროლის  განყოფილება

 

ლაშა ვახტანგის ძე ტყემალაძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 310
ტელ.: +(995 32) 2326182

ელ-ფოსტა: lasha_tkemaladze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი:

18.02.1988 წ.

  განათლება:

2005 - ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სამედ. ფიზიკოსი

2011 ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრანტი

  სამეც./აკად.ხარისხი:  
  თანამდებობა: ტექნიკოსი
  შრომითი საქმიანობა: 2008 - დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
  • ახალი ტიპის, ნაკლებად ჰალოგენური, ეკოუსაფრთხო ცეცხლგამძლე ფხვნილების და ქაფის შერჩევა. ISSN 1314-7234, ტომი 11, საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციები, ეკოლოგია და უსაფრთხოება, ბულგარეთი, 2017 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, მ.ცარკოვი, ო.ჩუდაკოვა)

  • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", 1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 3537 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე,  თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია)

  • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურმექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. სამთო ჟურნალი,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე)

  • ცეცხლსაქრობი ფხვნილებისათვის ხანძრის ჩაქრობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. სამთო ჟურნალი 2(31), 2013. გვ:6468 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ,ბეჟანოვი, ი.გუჯაბიძე, ვ.ტყემალაძე)

  • მინერალური ნედლეულის ბაზაზე დამზადებული ახალი, მაღალეფექტური ცეცხლდამცავი საფარები სამთო ჟურნალი №2(29), 2012. გვ:8286 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ვ.ტყემალაძე)

  • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 5155 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე).

  • ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:5458.(თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე).

  • ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალეფექტური ცეცხლსაქრობი ფხვნილების მიღება ცეოლიტების, პერლიტებისა და თიხაფიქლების საფუძველზე. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:9094 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, დ.ფეტვიაშვილი,  ნ.ბექაური).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

 

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • ქიმიური დანამატის სახეობა და ზემოქმედება ბეტონის თვისებებზე. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, თბილისი,8დეკემბერი, 2017 წ.

  • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვის და არგილითების კორელაციული დამოკიდებულება ერთღერძა შეკუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, დრეკადობის მოდულის და სიმკვრივის მნიშვნელობებს შორის. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

 

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/13/2018