აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

ფეთქებადი მასალების კვლევის და
აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

გიორგი ზურაბის ძე თხელიძე

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 333
ტელ.: +(995 32) 2321985

ელ-ფოსტა: giorgi_txelidze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 21.02.1984 წ.
  განათლება:

2003-2007 - საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეც: ნავთობის, გაზსადენის და ნავთ.გაზსაცავების მშენებლობა. კვალიფ: ტექნოლოგი;

2007-2009 - მაგისტრატურა

  ტრენინგები:  
  სამეც./აკად.ხარისხი: მაგისტრი
  წოდება:  
  თანამდებობა: ინჟინერი
  შრომითი საქმიანობა: 2009 -  დღემდე – სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ხელშეკრულება #11-18/52, 15 ნოემბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების წარმოებაზე სეისმომონიტორინგის ჩატარება;
 • ხელშეკრულება #11-18/48, 31 ოქტომბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების სეისმოუსაფრთხო მუხტების განსაზღვრა;
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, Ή2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები:  ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, ნ.აბესაძე)

 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, Ή1(38), გვ: 116–119, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური )

 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი ნ. აბესაძე)

 • დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65 (თანაავტორები: ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი,  ი.სამხარაძე)

 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“,1(30), 2013. გვ: 57–60 (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი,  დ.ხომერიკი)

 • Сейсмобезопасная технология        ведения взрывных работ при демонтаже здания в густонаселенных условиях» - «Экология и    природопользование», сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012 (თანაავტორები: С.Хомерики, Н.Кукуладзе, Д.Хомерики)

 • ფარავნის საბადოს პერლიტის მოპოვებისა და გადამუშავების ინტენსიურობის გაზრდის მიზანშეწონილობის ესახებ. სამთო ჟურნალი  #1(28), თბილისი, 2012. გვ.30–34 (თანაავტორები: .ლორთქიფანიძე, გ.კაპანაძე)

 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების აფეთქებით დემონტაჟის სეისმოუსაფრთხო ტექნოლოგია. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, დნეპროპეტროვსკი, 2011 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი,ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი).

 • ჭიათურის სამთო–მამდიდრებელი კომბინატის მიწისქვეშა გვირაბებში ელექტრული მცირედ დაყოვნებული აფეთქების გამოცდის შედეგები. სამთო ჟურნალი, N2(25), თბილსი, 2010. გვ: 69–74 (თანაავტორები: ვ.ლორთქიფანიძე, ლ.ხადური).

 • აფეთქების სეისმური რხევების პარამეტრების დამოკიდებულება ფეთქებადი ნივთიერებების და ქანების მახასიათებლებზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 30–36 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, მ.ჯიბუტი).

 • ემულსიური მატრიცა  „Geo trex“–ის ექსპერტიზა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 43–45 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ლ.ხადური, გ.ბახუტაშვილი, მ.ჯიბუტი).

 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, #1(24), 2010. გვ. 65–73. (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   
 • პროექტი AR/62/3-180/14 - "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016 წ.წ.) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი – ლაბორანტი (დამხმარე);
   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/10/2018