აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

მაღალტექნოლოგიური მასალების
ლაბორატორია

მერაბ ვლადიმერის ძე წიკლაური

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 323
ტელ.: 
 221-02-30

ელ-ფოსტა: merabi52@mail.ru

 
  დაბადების თარიღი:

5.02.1952 წ. 

  განათლება:

1969-1975 წ.წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო-ფიზიკური ფაკულტეტი

სპეციალობით: ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი.

  ტრენინგები: 2009 - Science and Technology Entrepreneurship Program;
CRDF STEP From Idea to Market Workshop: Intellectual Property Protection, Tbilisi, Georgia, CRDF and GRDF

2007 - Technological Management: commercialization of Research and Development results in scientific research institutes; Tbilisi, Georgia, Science and Technology Center in Ukraine and "Kharkiv Technologies" Center and "Institute of Intellectual Property and Law" Ukraine and National Intellect. Property Center Sakpatenti;

  სამეც./აკად.ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
  წოდება:  
  თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1975-1977 წ.წ. _ თბილისის წიგნის ფაბრიკა, ენერგეტიკის განყოფილების უფროსი ინჟინერი

1977-1978 წ.წ. _ სსრკ 50 წლისთავის სახ. თბილისის საწარმოო გაერთიანება, ტექნიკური ბიუროს უფროსი, უფროსი ინჟინერი

1978-1980 წ.წ. _ სამთო მექანიკის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1980-1984 წ.წ. _ საქმთავარენერგო, უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი

1984-1989 წ.წ. _ საქ. მებაღეობის ამხანაგობათა მუშაობის საკოორდინაციო საბჭო, სარემონტო-საამშენებლო სამმართველოს უბნის უფროსი

1989-1992 წ.წ. კასპის აგრომრეწვენერგო, უბნის უფროსი

1993-1998 წ.წ. _ საქართველოს სამეფო ბანკი,
ინტელექტბანკი, ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილების უფროსი

1999-2003 წ.წ. _ შპს ჯაბა კომერციული დირექტორი

2003-2004 წ.წ. _ საქართველოს გაერთიანებული
სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის ზაჰესის სამმართველოს მთავარი ინჟინერი

2004 გ. წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტში ინჟინერი

2006 დღემდე _  სსიპ სამთო ინსტიტუტი    

  სამეცნიერო ინტერესები:

      დარტყმითი ტალღებით ცხელ მდგომარეობაში ნივთიერებების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება, 

 სინთეზი, შედუღება; 

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 •             კონტრაქტი №13-18/06  - სპილენძი-ტანტალი და ალუმინი ტანტალის ნანოსტრუქტურული ნამზადების ცხლად    აფეთქებით დაწნეხვა გაუმჯობესებული მხურვალმედეგი თვისებების მისაღებად -უკრაინის  სამეცნიერო  ტექნიკურ  ცენტრთან.  (№P538  Novel  Heat  Resistant  Coatings  for  Industrial  Applications   გრანტის ნაწილი) - 2013 წ.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. სამთო ჟურნალი,  1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე)
 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations.  Coimbra: 2016. Pages: 227-230 (Co-authors: A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, B.Godibadze, T.Gegechkori, A.Dgebuadze)
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015 წ. გვ. 37-42 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ე. ჩაგელიშვილი, ა. დგებუაძე)
 • თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, გვ. 225229, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,  ბ.გოდიბაძე,  ე.ჩაგელიშვილი,  ა.დგებუაძე)
 • ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები მოხსენებათა კრებული, გვ. 214-22, 2015 წ. (თანაავტორები: გ. მამნიაშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ტ. გეგეჭკორი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი,  ა.დგებუაძე)
 • ცივად აფეთქებით სპილენძიგრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. სამთო ჟურნალი, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჯალაბაძე, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე)
 • Cu-C და  Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448453    doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037 (თანაავტორები: ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ა.დგებუაძე)
 • დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით  TaAl-B4C  კერამიკული მასალების მიღებ. სამთო ჟურნალი,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 63-68 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე)
 • Hot  Explosive Consolidation of  Nanostructured  Cu-W  Composites. European  powder  metallurgy  association EPMA 2013. 15   -18 September, Gothenburg, Sweden, 2013 (Co-authors: A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, B.GodibadzeG.Mamniashvili, T.Gegechkori)
 • სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. სამთო ჟურნალი,1(30), 2013. გვ: 7273 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა)
 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. სამთო ჟურნალი,1(30), 2013. გვ: 4751 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე)
 • ახალი ნანოსტრუქტურული   Cu-W  კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები მასალები, გამომცემლობა მერიდიანი,თბილისი, 46 ივნისი, 2012. გვ:101116  (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.)
 • Hot Shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, D.Lesuer, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili, B.Godibadze)
 • Hot  explosive consolideition of nanostructured Ta-Al composites - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili, B.Godibadze)
 • Bi Pb Sr Ca Cu O composites by shock consolideited technology,  in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations.  Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: J.Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili,  B.Godibadze, A.Dgebuadze, V.Peikrishvili)
 • ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი WC-Co  შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ:7276.(თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ბ.გოდიბაძე)
 • თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, 1(24), 2010. გვ:6065 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ფეიქრიშვილი,  ბ.გოდიბაძე).
 • Fabrication of NiAl composites by hot Explosive Consolidation. Structural Property Relationship investigation. EURO PM 2009, International Congress D. Exhibition,12th-14th October, 2009. Copenhagen. Denmark (co-authors: A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, B.Godibadze).
 • Hot shock wave consolidation of WC-NiAl composites: a structure/property relationship investigation. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.45. (co-authors: A.PeikrishviliE.Chagelishvili,  Laslo J. Keckes, B.Godibadze)
 • Explosive Consolidation of WC-NiAl Composites. Journal of Novel Materials, Georgian Engineering News, 2006.  pp. 98-102 (co-authors: Laslo J. Keckes, A.Peikrishvili,  E.Chagelishvili, Justin E. Pritchett, B.Godibadze, Bradley R. Klotz).
 • Hot Explosive consolidation of clad WC-Cu composition Powders.  Powder Metallurgy. World congress  and Exhibition, Wien, Austria PM 2004,  (co-authors: A.Peikrishvili,  Laslo J. Keckes, L. Japaridze, N.Chikhradze,  N. Dalakishvili).
 • . .. 2,  1980. . 56-58 (: . , ., . ,  .).
 • . , , . , , 1979 (: . . ., . ,  . ).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
  -
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • #A-2123 "Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება (1.01.2015 31.12.2016)  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) შემსრულებელი
 • პროექტი DI/28/3-195/14  ვერცხლის და ნანოკრისტალური ტანტალის ფხვნილებისაგან ახალი მასალის მიღება დარტყმითი ტალღებით დაწნეხის ტექნოლოგიით. (20152018) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემსრულებელი
 • 2013-2015 - ახალი  ნანოსტრუქტურული    Cu-Ta  და   Ag-Ta    კომპოზიტების  დამზადება  გაუმჯობესებული  ელექტრონული  და  სიმტკიცის  მახასიათებლებით- მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი ( DOE ) - ექსპერიმენტატორ-მკვლევარი;
 • 2013-2015 - გრანტი P506 - ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული  კონტეინერის შემუშავება  ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის  - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი ( DOE ) - ექსპერიმენტატორ-მკვლევარი;
 • 2013-2015 - გრანტი 31/78 - სპილენძგრაფიტის  ბაზაზე  დამუშავდეს  ანტიფრიქციული  და  ახალი ტიპის  ელექტრული  მასალების  მიღების  ინოვაციური  ტექნოლოგია.- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ექსპერიმენტატორ-მკვლევარი;
 • 2010-2011 - Science and Technology Center in Ukraine (STCU) - Partner project P446 "Fabrication novel nanostructural Cu-W compositions with improved eletronic properties" -Researcher
 • 2009-2011 - Science and Technology Center in Ukraine (STCU) - STCU 4398 "Development of Structural Ceramics Based on Boron Carbide for Friction Units Working under Extreme Conditions" - Researcher;
 • 2009-2011 - სესფ და უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (STCU) - 4996 "Si-Ge-ის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მის ფუძეზე ენერგოეფექტური თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა" - მკვლევარი;
 • 2009 - CRDF, სსგფ და სესფ - BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" - მკვლევარი;
 • 2005-2007 - Science and Technology Center in Ukraine (STCU) - Pr. GE-111: The technology of production of ultradispersed and nanometric powders - Experimental investigations

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 •  მე-VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ახალი მასალების აფეთქებით მიღება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია, კოიმბრა, პორტუგალია, 20 24 ივნისი, 2016 წ.
 • 2016 -საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი.
 • 2014 HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTENSILVER PRECURSORS. Presented at 3rd International Conference Nanotechnologies, October 20 24, 2014, Tbilisi, Georgia (Nano 2014).
 • 2012 - საერთაშორისო კონფერენცია "არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები" - Hot explosive consolidation of novel nanostructured Cu-w composites - თბილისი, საქართველო (46 ივნისი);
 • 2012 - მე-11 საერთაშორისო სიმპოზიუმი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით ახალი მასალების მიღებაზე: მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ბიზნესი და ინოვაციები (EPNM 2012) - Hot Shock-Wave Fabrication f Nanostructured CuW Composites - სტრასბურგი, საფრანგეთი;
 • 2008 - IX International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business,
  and Innovations (EPNM-2008) - Hot Shock Wave Consolidation of WC-NiAl Composites: a Structure/Property Relationship Investigation - Netherlands, Lisse;
 • 1979 - International Symposium - Cladding of Materials - Electronographic data and Spectra EPR of Diamonds Synthesized by Explosion - CSSR, Gotwaldow

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/11/2017