აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

მაღალტექნოლოგიური მასალების
ლაბორატორია

მანანა ლეოს ასული თუთბერიძე      

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 326
ტელ.: 
sax: 236-35-07

ელ-ფოსტა: Mananatutberidze@rambler.ru

 
  დაბადების თარიღი: 19.03.1960 წ.
  განათლება: 1978-1983 წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობით სამთო სამუშაოების ელექტროფიკაცია და ავტომატიზაცია
  ტრენინგები:  
  სამეც./აკად.ხარისხი: -
  წოდება:  
  თანამდებობა: ტექნიკოსი
  შრომითი საქმიანობა: 1983 - დღემდე  _  სსიპ სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2016.  თბილისი (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე)

 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე,  დ. თევზაძე)

 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“,1(36), 2016. გვ: 41–45 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე)

 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე,  გ. ჯავახიშვილი,  ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე,  დ. თევზაძე)

 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე  მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე,  ნ.სამხარაძე)

 • მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 23–27 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, ნ.ღუღუნიშვილი)

 • გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014.  გვ: 26-31 (თანაავტორები: .გამცემლიძე, რ.ენაგელი)

 • სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“,1(30), 2013. გვ: 35–39 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი,  გ.ჩქარეული)

 • მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა.  სამთო ჟურნალი,  #2(25), 2010. გვ: 30–35 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი).

 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. სამთო ჟურნალი,  #2(25), 2010. გვ: 35–39 (თანაავტორები:  მ.გამცემლიძე, ა.შეყილაძე, თ.რუხაძე).

 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, 2010. გვ:89–94. (თანაავტორები:  მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ი.სამხარაძე).

 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი” , #1(22), თბილისი, 2009.  გვ: 31-34. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჩქარეული, ი.სამხარაძე).

 • შლამების შემსქელებლის და საბრუნი წყლის დაწმენდის მოწყობილობა და პროცესის მართვა.  სამთო ჟურნალი #1-2(18-19), 2007 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, გ.ჩქარეული)

 • იმპულსური მაგნიტური სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი #1-2(16-17) , 2006 (თანაავტორები: რ.სტურუა, მ.გამცემლიძე, თ.რუხაძე)

 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი, სამთო ჟურნალი #1-2 (10-11), 2003(თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, ნ.სამხარაძე).

 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა, სამთო ჟურნალი #1(6), 2001 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე).

 • ყრუდჩამაგრებულბოლოებიანი კიდული ბაგირის რხევის განტოლება, ჟურნალი სამთო ელექტრომექანიკა და ავტომატიკა  #2 (259), 1983 (თანაავტორი: ბ.გელეიშვილი)

 

   გამოგონებები (პატენტები):
 
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  ”საქპატენტი”, (ბრძანება #868/01)  თბილისი, 2017  (თანაავტორები: რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე).

 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5399, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, გ.ჩქარეული)

 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი, გამოგონება, საქ. პატენტი P3358, #GEP 20043358, B 2004 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, ნ.სამხარაძე).

 • ფლოტაციის პროცესის ავტომატური მართვის ხერხი, გამოგონება, საავტორო მოწმობა #1755935, 1992 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.შეყრილაძე, ბ.გრიგალაშვილი, მ.სანიკიძე)

 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა, გამოგონება, საავტორო მოწმობა #1717237, 1991 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ა.ხეცურიანი, ბ.გრიგალაშვილი, მ.სანიკიძე)

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • 2014-2017 - პროექტი ¹FR/354/3-180/13 "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) – შემსრულებელი;
 • 2014-2016 - პროექტი ¹FR/342/3-180/13 "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) – შემსრულებელი;
   

 

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ძნელად გასამდიდრებელი სპილენძის მადნის მომზადება ფლოტაციური მეთოდით გამდიდრების წინ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   11/14/2017