საფინანსო სამსახური

ნანა ზაქროშვილი
საფინანსო სამსახურის უფროსი – მთავარი ბუღალტერი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2329587

ელ-ფოსტა:zaqroshvili@mining.org.ge

თეიმურაზ გოდოლაძე
ინჟინერ–ეკონომისტი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2329587

მარიამ ირემაძე
ბუღალტერი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2329587

ელ-ფოსტა:izomari@posta.ge