მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა


მიწისქვეშა ექსპერიმენტული ბაზა

დდდდდდ

                                                                    1. მართვის ცენტრი;

                                                                    2. აფეთქების იდენტიფიკაციის კვლევის სტენდი;

                                                                    3. სიგნალის დამუშავების ცენტრი;

                                                                    4. მიწისქვეშა ასაფეთქებელი კამერა;

                                                                    5. ფეთქი მასალის მიწისქვეშა საწყობი;

                                                                    6. მიწისქვეშა ბლოკი ჰიდროდინამიკური კვლევისთვის – დარტყმითი მილი.                                     

                     Dutch Leapfrog 3D პრინტერი                           ნიმუშების დასაჭრელი ხერხი Labotom-5                          მასალების ხანგამძლეობაზე 

                                                                                                                                                            გამოსაცდელი მოწყობილობები


                                                    

        Zeiss - ის ოპტიკური მიკროსკოპი          მასალების ვიკერსისა და კნუპის                 ლინიკის ინტერფერომეტრი                   Fritsch - ის მიკრო,-ნანო წისქვილი

                                                               მიხედვით სისალეზე 

                                                              გამოსაცდელი ხელსაწყო


                                

            ტაქეომეტრი (Total station) Leica TS-09 plus                   GPS - სისტემა Leica GS-08 plus                            DJI Phantom 4 PRO plus