მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა


მიწისქვეშა ექსპერიმენტული ბაზა

დდდდდდ

                                                                    1. მართვის ცენტრი;

                                                                    2. აფეთქების იდენტიფიკაციის კვლევის სტენდი;

                                                                    3. სიგნალის დამუშავების ცენტრი;

                                                                    4. მიწისქვეშა ასაფეთქებელი კამერა;

                                                                    5. ფეთქი მასალის მიწისქვეშა საწყობი;

                                                                    6. მიწისქვეშა ბლოკი ჰიდროდინამიკური კვლევისთვის – დარტყმითი მილი.                                     

                     Dutch Leapfrog 3D პრინტერი                           ნიმუშების დასაჭრელი ხერხი Labotom-5                          მასალების ხანგამძლეობაზე 

                                                                                                                                                            გამოსაცდელი მოწყობილობები


                                                    

        Zeiss - ის ოპტიკური მიკროსკოპი          მასალების ვიკერსისა და კნუპის                 ლინიკის ინტერფერომეტრი                   Fritsch - ის მიკრო,-ნანო წისქვილი

                                                               მიხედვით სისალეზე 

                                                              გამოსაცდელი ხელსაწყო


  

            

  სპექტროფოტომეტრი DR 1900         ატომურ-აბსორბციული       ელექტროფოტოკოლორიმეტრი          PH-მეტრი (Hanna)                    pH 211 მიკროპრო

        (HACH-LANGE)                      სპექტროფოტომეტრი                                                                                    pH-მეტრი (Hanna)

                                         AAnalyst 200 (Perkin Elmer)


                                   Radwag ანალიზური სასწორი           მულტიროტატორი (Biosan)           ორბიტალური შეიკერი (Biosan)               MRC ორბიტალური შეიკერი


                                      

                    მიკროსკოპი AmScope                            Retsch სამსხვრეველა                          Retsch საპუდრი                              მულტიმიქსერი 

                                                                                                                                                                                  MM-1000 (Biosan)  


                                        

                   TRUPULSE360 ლაზერული მანძილმზომი,         Fluke - მრავალფუნქციური მულტიმეტრი    გრუნტში ჩამაგრების          ანკერების ამოვარდნის

                                დიაპაზონი 1 კილომეტრი                        ელექტრონული გაზომვებისთვის     საანკერე მოწყობილობა    ძალაზე შემოწმების მოწყობილობა

            

                                

            ტაქეომეტრი (Total station) Leica TS-09 plus                   GPS - სისტემა Leica GS-08 plus                            DJI Phantom 4 PRO plus